Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.08.2009 11:07 PC.ORG.0151-212/09 212/09 w sprawie powołania Zespołu do Spraw Przekształceń Własnościowych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
04.08.2009 11:05 PC.ORG.0151-211/09 211/09 w sprawie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
24.07.2009 08:55 PC.ORG.0151-210/09 210/09 w sprawie powierzenia Zastępcom Prezydenta Miasta, Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta realizowanych przez inne jednostki i podmioty
24.07.2009 08:50 PC.ORG.0151-209/09 209/09 w sprawie powołania zespołu w celu przygotowania projektu wydawnictwa Gazety Wyborczej dotyczącej jubileuszu 50-lecia Miasta Ruda Śląska
22.07.2009 14:00 PC.ORG.0151-208/09 208/09 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
22.07.2009 13:57 PC.ORG.0151-207/09 207/09 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia zespołu do spraw kanalizacji deszczowej
22.07.2009 13:54 PC.ORG.0151-206/09 206/09 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
09.07.2009 10:01 PC.ORG.0151-205/09 205/09 w sprawie określenia obowiązków i powierzenia funkcji Koordynatora Projektu SEKAP i zastępcy Koordynatora ds. technicznych projektu SEKAP w Urzędzie Miasta Ruda Śląska (...)
09.07.2009 10:00 PC.ORG.0151-204/09 204/09 zmieniające zarządzenie nr PC.ORG.0151-175/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27.04.2009 r. w sprawie określenia zasad dotyczących obiegu i kontroli umów oraz wniosków o rejestrację (...)