Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.10.2009 10:49 SP.ORG.0151-228/09 228/09 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny dyrektorów lub kierowników jednostek organizacyjnych Miasta
01.10.2009 10:45 SP.ORG.0151-227/09 227/09 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i stanowiskach urzędniczych kierowniczych w Urzędzie (...)
24.09.2009 12:15 SP.ORG.0151-226/09 226/09 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. koordynowania udzielania pomocy ofiarom oraz rodzinom ofiar wypadku w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”
24.09.2009 12:06 SP.ORG.0151-225/09 225/09 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przeprowadzania wewnętrznej kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska”
16.09.2009 12:49 SP.ORG.0151-224/09 224/09 w sprawie powierzenia Zastępcom Prezydenta Miasta, Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta realizowanych przez inne jednostki i podmioty
16.09.2009 12:45 NR SP.ORG.0151-223/09 223/09 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich z archiwum (...)
16.09.2009 12:42 SP.ORG.0151-222/09 222/09 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Dróg i Mostów z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
16.09.2009 12:38 SP.ORG.0151-221/09 221/09 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Referatu Praw Jazdy w Wydziale Komunikacji z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
14.09.2009 12:29 NR SP.ORG.0151-220/09 220/09 zmieniające Zarządzanie Nr PC.ORG.0151 – 185/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie złożenia oświadczenia majątkowego przez pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
10.09.2009 13:37 SP.ORG.0151-219/09 219/09 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Referatu Egzekucji Administracyjnej Wydziału Budżetu i Finansów z archiwum zakładowego w (...)
10.09.2009 13:25 SP.ORG.0151-218/09 218/09 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Zamówień Publicznych z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
10.09.2009 12:53 PC.ORG.0151-217/09 217/09 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska