Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2009 14:31 SP.BF.0151-1387/09 1387/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
31.12.2009 14:30 SP.BF.0151-1386/09 1386/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.12.2009 14:28 NR SP.BF.0151-1385/09 1385/09 zmieniające Zarządzenie Nr SP.BF.0151-1371/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
31.12.2009 14:26 SP.BF.0151-1384/09 1384/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
31.12.2009 14:25 NR SP.BF.0151-1383/09 1383/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
31.12.2009 14:24 SP.BF.0151-1382/09 1382/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
31.12.2009 14:23 NR SP.BF.0151-1381/09 1381/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
31.12.2009 14:22 SP.BF.0151-1380/09 1380/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
31.12.2009 14:21 SP.BF.0151-1379/09 1379/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
31.12.2009 14:19 NR SP.BF.0151-1378/09 1378/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
31.12.2009 14:16 NR SP.BF.0151-1377/09 1377/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2009 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
31.12.2009 14:15 SP.BF.0151-1376/09 1376/09 w sprawie wykonania Uchwały Nr 986/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.12.2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta
31.12.2009 14:13 SP.BF.0151-1375/09 1375/09 w sprawie wykonania Uchwały Nr 985/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.12.2009 r. w sprawie zmian w dochodach, wydatkach i przychodach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
31.12.2009 13:46 SP.BF.0151-1374/09 1374/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
31.12.2009 13:45 SP.BF.0151-1373/09 1373/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.12.2009 13:44 SP.BF.0151-1372/09 1372/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
31.12.2009 13:43 SP.BF.0151-1371/09 1371/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
31.12.2009 13:42 NR SP.BF.0151-1370/09 1370/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
31.12.2009 13:40 SP.BF.0151-1369/09 1369/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
31.12.2009 13:39 NR SP.BF.0151-1368/09 1368/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
31.12.2009 13:37 SP.BF.0151-1367/09 1367/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
31.12.2009 13:36 SP.BF.0151-1366/09 1366/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
31.12.2009 13:35 SP.BF.0151-1365/09 1365/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
31.12.2009 13:34 SP.BF.0151-1364/09 1364/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
31.12.2009 13:33 SP.BF.0151-1363/09 1363/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
31.12.2009 13:31 SP.BF.0151-1362/09 1362/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
31.12.2009 13:29 SP.BF.0151-1361/09 1361/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
31.12.2009 13:28 SP.BF.0151-1360/09 1360/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
31.12.2009 13:26 SP.BF.0151-1359/09 1359/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
31.12.2009 13:25 SP.BF.0151-1358/09 1358/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009

1 2 3 następna