Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2010 12:13 SP.ORG.0151-255/09 255/09 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska
24.12.2009 11:49 SP.ORG.0151-254/09 254/09 w sprawie nadania Odznaki „Kamrat Rudzki”
23.12.2009 10:29 SP.ORG.0151-253/09 253/09 w sprawie powierzenia Zastępcom Prezydenta Miasta, Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta realizowanych przez inne jednostki i podmioty
23.12.2009 10:20 SP.ORG.0151-252/09 252/09 zmianiające Zarządzenie Nr PC.ORG.0151-176/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (...)
23.12.2009 10:12 SP.ORG.0151-251/09 251/09 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki"
23.12.2009 10:08 SP.ORG.0151-250/09 250/09 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki"
23.12.2009 09:57 SP.ORG.0151-249/09 249/09 zmianiajace zarządzenie Nr PC.ORG.0151-127/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 06.10.2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych (...)
23.12.2009 09:52 SP.ORG.0151-248/09 248/09 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Referatu Praw Jazdy (...)
23.12.2009 09:47 SP.ORG.0151-247/09 247/09 zmianiające zarządzenie Nr PC.ORG.0151-197/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 czerwca 2009r.
07.12.2009 09:43 SP.ORG.0151-246/09 246/09 w sprawie ustalenia procedury prowadzenia auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Ruda Śląska