Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.06.2010 13:25 SP.ORG.0151-303/10 303/10 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania i wdrożenia programu racjonalizacji wydatków budżetowych i zwiększenia dochodów budżetu miasta
29.06.2010 13:23 SP.ORG.0151-302/10 302/10 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
29.06.2010 13:08 SP.ORG.0151-301/10 301/10 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad opracowywania i wydawania upoważnień pracownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych
23.06.2010 09:13 SP.ORG.0151-300/10 300/10 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu przekazanego w ramach projektu SEKAP w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
23.06.2010 09:08 SP.ORG.0151-299/10 299/10 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
22.06.2010 10:45 SP.ORG.0151-298/10 298/10 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska
22.06.2010 10:35 SP.ORG.0151-297/10 297/10 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
10.06.2010 13:24 SP.ORG.0151-296/10 296/10 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska
10.06.2010 13:22 SP.ORG.0151-295/10 295/10 w sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat w infrastrukturze technicznej
10.06.2010 13:19 SP.ORG.0151-294/10 294/10 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska
07.06.2010 10:34 SP.ORG.0151-293/10 293/10 w sprawie powołania Członków obwodowych komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej dla przeprowadzenia Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
07.06.2010 10:29 SP.ORG.0151-292/10 292/10 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
02.06.2010 14:09 SP.ORG.0151-290/10 290/10 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska
02.06.2010 10:24 SP.ORG.0151-291/10 291/10 w sprawie powołania Zespołu ds. zapewnienia obsługi administracyjnej i techniczno - materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w Rudzie Śląskiej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
27.05.2010 13:26 SP.ORG.0151-289/10 289/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Referatu Zarządzania Nieruchomościami Zabudowanymi w Wydziale Spraw Lokalowych z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
27.05.2010 13:15 SP.ORG.0151-288/10 288/10 w sprawie ustalenia zasad doraźnego oddania podmiotom lub osobom trzecim w najem sali sesyjnej, sal narad oraz sprzętu audiowizualnego Urzędu Miasta
27.05.2010 13:13 SP.ORG.0151-287/10 287/10 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagrody rocznej dla kierowników jednostek organizacyjnych miasta Ruda Śląska
04.05.2010 13:41 SP.ORG.0151-286/10 286/10 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska
13.04.2010 15:29 SP.ORG.0151-285/10 285/10 w sprawie powołania Zespołu doradców do spraw monitorowania realizacji przez Górnośląski Związek Metropolitalny w Katowicach porozumienia o współpracy w sprawie kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – budowa zakładu odzysku energii z odpadów
12.04.2010 11:57 SP.ORG.0151-284/10 284/10 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
09.04.2010 15:04 SP.ORG.0151-283/10 283/10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.ORG.0151-130/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 października 2008 r. w sprawie Zakładowych Zasad Rachunkowości
09.04.2010 15:00 SP.0RG.0151-282/10 282/10 w sprawie zmiany zarządzenia nr PC.ORG.0151-170/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
09.04.2010 14:57 SP.ORG.0151-281/10 281/10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia mapy akustycznej miasta Ruda Śląska wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania
01.04.2010 12:23 SP.ORG.0151-280/10 280/10 w sprawie powołania Zespołu do spraw poręczenia udzielonego przez Miasto Ruda Śląska Spółce Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
01.04.2010 12:21 SP.ORG.0151-279/10 279/10 w sprawie wprowadzenia księgi identyfikacji wizualnej Miasta Ruda Śląska wraz zasadami wykorzystania herbu lub logo Miasta
01.04.2010 12:19 SP.ORG.0151-278/10 278/10 w sprawie uchylenia zarządzenia nr PC.ORG.0151-180/09 w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych
24.03.2010 12:51 SP.ORG.0151-277/10 277/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Zamówień Publicznych z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
19.03.2010 12:30 SP.ORG.0151-276/10 276/10 w sprawie powierzenia Zastępcom Prezydenta Miasta, Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta realizowanych przez inne jednostki i podmioty
19.03.2010 12:20 SP.ORG.0151-275/10 275/10 w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia mapy akustycznej miasta Ruda Śląska wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania
11.03.2010 10:58 SP.ORG.0151-274/10 274/10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Sanktuarium św. Józefa w Mieście Ruda Śląska

1 2 następna