Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.02.2010 17:38 SP.PM.0151-1663/10 1663/10 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Łukowej z przeznaczeniem pod budowę garażu
29.01.2010 17:24 SP.PM.0151-1657/10 1657/10 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządządzeniem
29.01.2010 17:22 SP.PM.0151-1656/10 1656/10 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
29.01.2010 17:21 SP.PM.0151-1655/10 1655/10 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację zadania zleconego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem
29.01.2010 17:19 SP.PM.0151-1654/10 1654/10 w sprawie przekazania na rzecz Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Szwalniczych w Rudzie Śląskiej wyposażenia Szwalni
29.01.2010 17:18 SP.PM.0151-1653/10 1653/10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.PM.0151-1571/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
29.01.2010 17:16 SP.PM.0151-1652/10 1652/10 w sprawie wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty zatrudnionych w 2009 r. w szkołach i placówkach oświatowych
28.01.2010 13:23 NR SP.PM.0151-1651/10 1651/10 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu działaności wspomagajacej ozwój wspólnot i społeczności lokalnych dokonanego przez Komisję Konkursową
28.01.2010 13:17 NR SP.PM.0151-1650/10 1650/10 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu działaności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych dokonanego przez Komisję Konkursową
28.01.2010 13:10 NR SP.PM.0151-1649/10 1649/10 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności dokonanego przez Komisję Konkursową
28.01.2010 12:53 NR SP.PM.0151-1648/10 1648/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego
28.01.2010 12:49 NR SP.PM.0151-1647/10 1647/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont elewacji budynku mieszkalnego
28.01.2010 11:55 NR SP.PM.0151-1644/10 1644/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „ Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego
25.01.2010 12:45 NR SP.PM.0151-1646/10 1646/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży
25.01.2010 11:57 NR SP.PM.0151-1645/10 1645/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu
25.01.2010 11:51 NR SP.PM.0151-1643/10 1643/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: " Bieżące zabezpiecznie ruchu - oznakowanie poziome dróg
25.01.2010 11:44 NR SP.PM.0151-1642/10 1642/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remonty bieżące
25.01.2010 11:40 NR SP.PM.0151-1641/10 1641/10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych w 2010 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
25.01.2010 11:35 Nr SP.PM.0151-1640/10 1640/10 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
25.01.2010 11:30 NR SP.PM.0151-1639/10 1639/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Ogrodzenie terenu przy ul. Głównej 11 działka
25.01.2010 11:26 NR SP.PM.0151-1638/10 1638/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Interwencyjną wycinkę i przycinkę drzew i krzewów na terenie
25.01.2010 11:22 NR SP.PM.0151-1637/10 1637/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ulicy Górnośląskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
25.01.2010 11:20 NR SP.PM.0151-1636/10 1636/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
25.01.2010 11:17 NR SP.PM.0151-1635/10 1635/10 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
25.01.2010 11:14 NR SP.PM.0151-1634/10 1634/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:
25.01.2010 11:10 NR SP.PM.0151-1633/10 1633/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn.: "Remont elewacji budynku mieszkalnego
25.01.2010 11:06 NR SP.PM.0151-1632/10 1632/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego
25.01.2010 11:00 SP.PM.0151-1631/10 1631/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zamówienie uzupełniające do kontraktu na usługi Pomoc
25.01.2010 10:55 SP.PM.0151-1630/10 1630/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Czyszczenie kanalizacji deszczowej i urządzeń
25.01.2010 10:48 SP.PM.0151-1629/10 1629/10 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacją zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku

1 2 3 następna