Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.04.2010 12:23 SP.ORG.0151-280/10 280/10 w sprawie powołania Zespołu do spraw poręczenia udzielonego przez Miasto Ruda Śląska Spółce Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o
01.04.2010 12:21 SP.ORG.0151-279/10 279/10 w sprawie wprowadzenia księgi identyfikacji wizualnej Miasta Ruda Śląska wraz zasadami wykorzystania herbu lub logo Miasta
01.04.2010 12:19 SP.ORG.0151-278/10 278/10 w sprawie uchylenia zarządzenia nr PC.ORG.0151-180/09 w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych
24.03.2010 12:51 SP.ORG.0151-277/10 277/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Zamówień Publicznych z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
19.03.2010 12:30 SP.ORG.0151-276/10 276/10 w sprawie powierzenia Zastępcom Prezydenta Miasta, Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta realizowanych przez inne jednostki i podmioty
19.03.2010 12:20 SP.ORG.0151-275/10 275/10 w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia mapy akustycznej miasta Ruda Śląska wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania
11.03.2010 10:58 SP.ORG.0151-274/10 274/10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Sanktuarium św. Józefa w Mieście Ruda Śląska
11.03.2010 10:52 SP.ORG.0151-273/10 273/10 w sprawie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
08.03.2010 11:10 SP.ORG.0151-272/10 272/10 w sprawie powołania Zespołu ds. Sanktuarium św. Józefa w Mieście Ruda Śląska
03.03.2010 10:13 SP.ORG.0151-271/10 271/10 w sprawie zmiany zarządzenia nr PC.ORG.0151-136/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji i wykształcenia ogólnego pracowników (...)
03.03.2010 10:10 SP.ORG.0151-270/10 270/10 w sprawie powołania komisji ds. oceny przydatności materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zakwalifikowanych do wycofania z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (...)
03.03.2010 10:03 SP.ORG.0151-269/10 269/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
03.03.2010 09:58 SP.ORG.0151-268/10 268/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Komunikacji z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
03.03.2010 09:56 SP.ORG.0151-267/10 267/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Referatu Zarządzania Nieruchomościami Zabudowanymi w Wydziale Spraw Lokalowych z archiwum
03.03.2010 09:54 SP.ORG.0151-266/10 266/10 w sprawie powołania Komisji Techniczno-Ekonomicznej do oceny projektu budowlano – wykonawczego na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. (...)"
01.03.2010 14:56 SP.ORG.0151-265/10 265/10 w sprawie powołania Komisji do spraw aukcji ogłoszonej publicznie dotyczącej zbycia udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie (...)