Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.07.2010 10:42 NR SP.PM.0151-1942/10 1942/10 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Zabrzańskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
29.07.2010 10:40 NR SP.PM.0151-1941/10 1941/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego ustanowionego do dnia 05.12.2089 r. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej
29.07.2010 10:39 NR SP.PM.0151-1940/10 1940/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Barbary z przeznaczeniem pod zabudowę
29.07.2010 10:37 NR SP.PM.0151-1939/10 1939/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Barbary z przeznaczeniem pod zabudowę
29.07.2010 10:33 NR SP.PM.0151-1938/10 1938/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Barbary z przeznaczeniem pod zabudowę
29.07.2010 10:30 NR SP.PM.0151-1937/10 1937/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Barbary z przeznaczeniem pod zabudowę
29.07.2010 10:28 NR SP.PM.0151-1936/10 1936/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Barbary z przeznaczeniem pod zabudowę
29.07.2010 10:24 NR SP.PM.0151-1935/10 1935/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Radoszowskiej z przeznaczeniem
29.07.2010 10:21 NR SP.PM.0151-1934/10 1934/10 w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
29.07.2010 10:20 NR SP.PM.0151-1933/10 1933/10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.PM.0151 - 1877/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds., racjonalizacji funkcjonowania gimnazjów
29.07.2010 10:18 NR SP.PM.0151-1932/10 1932/10 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.PM.0151-1875/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds., racjonalizacji funkcjonowania szkół
29.07.2010 10:16 NR SP.PM.0151-1931/10 1931/10 w sprawie zmiany zarządzenia nr SC.PM.0151 – 1874/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds., racjonalizacji funkcjonowania miejskich
29.07.2010 10:14 NR SP.PM.0151-1930/10 1930/10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.PM.0151 - 1880/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds., racjonalizacji funkcjonowania szkół
29.07.2010 10:12 NR SP.PM.0151-1929/10 1929/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „ wymianę stolarki okiennej w budynkach stano
29.07.2010 10:10 NR SP.PM.0151-1928/10 1928/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „ Inwentaryzację sieci kanalizacji deszczowej
29.07.2010 10:08 NR SP.PM.0151-1927/10 1927/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Adaptacja pomieszczeń pod zaplecze socjalno-szatniowe
29.07.2010 10:06 SP.PM.0151-1926/10 1926/10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-287/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2007r. w sprawie szczególnych zasad pobierania, a także warunków rozłożenia na raty kaucji ...
29.07.2010 10:04 Nr SP.PM.0151-1925/10 1925/10 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na zbycie plotera wielkoformatowego HP DesignJet 800 PS wycofanego z użytkowania Urzędu Miasta Ruda Śląska
23.07.2010 13:20 SP.PM.0151-1924/10 1924/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakładu Usług Szwalniczych
22.07.2010 17:24 Nr SP.PM.0151-1923/10 1923/10 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
22.07.2010 17:22 NR SP.PM.0151-1922/10 1922/10 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 2956 S Radonia – Wiśnicze.
22.07.2010 17:18 NR SP.PM.0151-1921/10 1921/10 w sprawie uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.PM.0151-1785/10 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
22.07.2010 17:17 NR SP.PM.0151-1920/10 1920/10 w sprawie uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.PM.0151-1727/10 z dnia 08 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
22.07.2010 17:14 NR SP.PM.0151-1919/10 1919/10 w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty
22.07.2010 17:05 NR SP.PM.0151-1918/10 1918/10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.PM.0151-1865/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
22.07.2010 17:04 NR SP.PM.0151-1917/10 1917/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „ zakup i dostawę sprzętu komputerowego do Biura Geodety
22.07.2010 17:02 NR SP.PM.0151-1916/10 1916/10 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmujących działki nr 3299/188 i nr 1382/12 o łącznej powierzchni 1372 m2 na nieruchomości gruntowe
22.07.2010 16:27 NR SP.PM.0151-1915/10 1915/10 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami zabudowanymi, lokalami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi oraz garażami będącymi własnością Skarbu Państwa lub będącymi w jego dyspozycji
14.07.2010 14:26 SP.PM.0151-1914/10 1914/10 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
14.07.2010 14:20 SP.PM.0151-1913/10 1913/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Opracowanie studium komunikacyjnego dla (...)

1 2 następna