Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.08.2010 12:43 SP.PM.0151-1991/10 1991/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ przebudowę boiska sportowego przy ul. Przedszkolnej w R.Śl
30.08.2010 12:42 SP.PM.0151- 1989/10 1989/10 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej
30.08.2010 12:39 SP.PM.0151-1990/10 1990/10w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Adaptacja budynku przy ul.....
23.08.2010 14:43 SP.PM.0151-1988/10 1988/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania..
23.08.2010 14:42 SP.PM.0151-1987/10 1987/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
23.08.2010 14:41 SP.PM.0151-1986/10 1986/10 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy -Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Jadwigi Markowej 4
23.08.2010 14:40 SP.PM.0151-1985/10 1985/10w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności drogi, obciążającego działki nr: 3723/417 o pow. 84 m2 i 3725/417 o pow. 91 m2, stanowiących własność Gminy Miasta..
23.08.2010 14:38 SP.PM.0151-1984/10 1984/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku u zbiegu ulic
23.08.2010 14:37 SP.PM.0151-1983/10 1983/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku przy
23.08.2010 14:36 SP.PM.0151-1982/10 1982/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach
23.08.2010 14:35 SP.PM.0151-1981/10 1981/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Montaż, eksploatacja, demontaż i magazynowanie dekoracyjnych..
16.08.2010 15:05 SP.PM.0151-1966/10 1966/10 w sprawie szczegółowego trybu zbycia udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej, będących własnością (...)
16.08.2010 14:28 SP.PM.0151-1980/10 1980/10 zmieniające Zarządzenia nr SP.PM.0151-1917/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.07.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania...
16.08.2010 14:17 SP.PM.0151-1979/10 1979/10 w sprawie oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ul. Bałtyckiej celem...
16.08.2010 14:14 SP.PM.0151-1978/10 1978/10 zmieniające Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku Nr SOR.PM.0151-56/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o.o. z siedzibą (...)
16.08.2010 13:52 SP.PM.0151-1977/10 1977/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Noworudzkiej z przeznaczeniem pod...
16.08.2010 13:50 SP.PM.0151-1976/10 1976/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Noworudzkiej z przeznaczeniem...
16.08.2010 13:49 SP.PM.0151-1975/10 1975/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość...
16.08.2010 13:47 SP.PM.0151-1974/10 1974/10 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej (...)
16.08.2010 13:45 SP.PM.0151-1973/10 1973/10 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Cegielnianej z przeznaczeniem pod budowę budynków...
16.08.2010 13:43 SP.PM.0151-1972/10 1972/10 zmieniające Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku Nr SOR.PM.0151-56/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o.o. z siedzibą (...)
16.08.2010 13:42 SP.PM-0151-1971/10 1971/10 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach w rejonie ulic Edmunda Kokota, Pasiecznej oraz Partyzantów...
16.08.2010 13:40 SP.PM.0151-1970/10 1970/10 w sprawie zawarcia, z dotychczasowym dzierżawcą, umowy dzierżawy na okres lat 10 w drodze bezprzetargowej, której przedmiotem będzie zespół obiektów budowlanych...
16.08.2010 13:36 SP.PM.0151-1969/10 1969/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Wiktora Brańskieg...
16.08.2010 13:28 SP.PM.0151-1968/10 1968/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulic Porębskiej
16.08.2010 13:22 SP.PM.0151-1967/10 1967/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Wiktora Brańskiego ..
12.08.2010 14:10 SP.PM.0151-1965/10 1965/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
12.08.2010 14:08 SP.PM.0151-1964/10 1964/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ – ZAKŁADU USŁUG PRALNICZYCH
12.08.2010 14:05 SP.PM.0151-1963/10 1963/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
10.08.2010 13:14 SP.PM.0151-1962/10 1962/10 zmieniające zarządzenie nr PC.PM.0151-1093/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.01.2009r. w sprawie zasad udostępnienia i odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych (...)

1 2 następna