Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.03.2011 09:26 SP.0050.2.86.2011 86.2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2010 r. do 31.08.2010 r. (...)
07.03.2011 09:25 SP.0050.2.85.2011 85.2011 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu (...)
07.03.2011 09:24 SP.0050.2.84.2011 84.2011 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału wynoszącego 1/8 części (...)
07.03.2011 08:45 SP.0050.2.83.2011 83.2011 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych I i II Stopnia w Rudzie Śląskiej
07.03.2011 08:41 SP.0050.2.82.2011 82.2011 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 (...)
07.03.2011 08:39 SP.0050.2.81.2011 81.2011 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych (...)
07.03.2011 08:38 SP.0050.2.80.2011 80.2011 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia (...)
07.03.2011 08:36 SP.0050.2.79.2011 79.2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej
07.03.2011 08:26 SP.0050.2.78.2011 78.2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej (...)
04.03.2011 13:57 SP.0050.2.77.2011 77.2011 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie (...)
04.03.2011 13:55 SP.0050.2.76.2011 76.2011 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej (...)
04.03.2011 13:54 SP.0050.2.75.2011 75.2011 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej (...)
04.03.2011 13:52 SP.0050.2.74.2011 74.2011 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej (...)
04.03.2011 13:48 SP.0050.2.73.2011 73.2011 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej (...)
04.03.2011 13:48 SP.0050.2.72.2011 72.2011 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego (...)
04.03.2011 13:45 SP.0050.2.71.2011 71.2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej
23.02.2011 11:09 SP.0050.2.70.2011 70.2011 w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości zajętej (...)
23.02.2011 11:06 SP.0050.2.69.2011 69.2011 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Comenius – Wielostronne Projekty Partnerskie Szkół (...)
23.02.2011 11:01 SP.0050.2.68.2011 68.2011 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Comenius – Wielostronne Projekty Partnerskie Szkół (...)
23.02.2011 10:59 SP.0050.2.67.2011 67.2011 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Comenius – Wielostronne Projekty Partnerskie Szkół (...)
23.02.2011 10:56 SP.0050.2.66.2011 66.2011 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Comenius – Wielostronne Projekty Partnerskie Szkół (...)
23.02.2011 10:54 SP.0050.2.65.2011 65.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
23.02.2011 10:52 SP.0050.2.64.2011 64.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
23.02.2011 10:48 SP.0050.2.63.2011 63.2011 zmieniające Zarządzenie Nr PC.PM.0151-266/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia (...)
23.02.2011 10:46 SP.0050.2.62.2011 62.2011 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 3 (...)
23.02.2011 10:45 SP.0050.2.61.2011 61.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży (...)
23.02.2011 10:43 SP.0050.2.60.2011 60.2011 w sprawie unieważnienia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora (...)
23.02.2011 10:42 SP.0050.2.59.2011 59.2011 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału przypadającego Gminie Miastu Ruda Śląska (...)
23.02.2011 10:40 SP.0050.2.58.2011 58.2011 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo - wychowawczej (...)
23.02.2011 10:36 SP.0050.2.57.2011 57.2011 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 13 (...)

1 2 następna