Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.04.2011 13:21 SP.0050.2.142.2011 142.2011 w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty
08.04.2011 13:17 SP.0050.2.141.2011 141.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
08.04.2011 13:13 SP.0050.2.140.2011 140.2011 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji (...)
08.04.2011 13:11 SP.0050.2.139.2011 139.2011 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji (...)
08.04.2011 13:08 SP.0050.2.138.2011 138.2011 w sprawie odrzucenia oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia (...)
31.03.2011 15:57 SP.0050.2.137.2011 137.2011 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora (...)
31.03.2011 15:46 SP.0050.2.136.2011 136.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia NR SP.0050.2.70.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia (...)
31.03.2011 15:44 SP.0050.2.135.2011 135.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
31.03.2011 15:28 SP.0050.2.134.2011 134.2011 w sprawie sprzedaży samochodu marki Fiat Seicento o numerze rejestracyjnym SRS (...)
31.03.2011 15:24 SP.0050.2.133.2011 133.2011 w sprawie powierzenia stanowiska dyrekotra Zespołu Szkół Muzycznych I i II Stopnia w Rudzie Śląskiej Panu Mirosławowi Krause
31.03.2011 15:22 SP.0050.2.132.2011 132.2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (...)
31.03.2011 15:18 SP.0050.2.131.2011 131.2011 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu (...)
28.03.2011 10:22 SP.0050.2.130.2011 130.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
28.03.2011 10:17 SP.0050.2.129.2011 129.2011 w sprawie: zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej (...)
28.03.2011 10:16 SP.0050.2.128.2011 128.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
28.03.2011 10:08 SP.0050.2.127.2011 127.2011 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 (...)
25.03.2011 13:54 SP.0050.2.126.2011 126.2011 w sprawie przekazania na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej (...)
25.03.2011 13:49 SP.0050.2.00125.2011 125.2011 zmieniające zarządzenie nr SP.PM.0151-1747/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2010 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu (...)
25.03.2011 13:47 SP.0050.2.124.2011 124.2011 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska od Przedsiebiorstwa Wielobranżowego "Jupol" S.A. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego (...)
25.03.2011 13:46 SP.0050.2.123.2011 123.2011 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasta (...)
25.03.2011 13:44 SP.0050.2.122.2011 122.2011 w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań i obowiązków likwidatora Miejskiego (...)
25.03.2011 13:43 SP.0050.2.121.2011 121.2011 w sprawie odrzucenia oferty na realizację zadania zleconego z zakresu (...)
25.03.2011 13:15 SP.0050.2.120.2011 120.2011 w sprawie odrzucenia oferty na realizację zadania zleconego z zakresu (...)
25.03.2011 13:13 SP.0050.2.119.2011 119.2011 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu działalności (...)
25.03.2011 13:11 SP.0050.2.118.2011 118.2011 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu (...)
25.03.2011 12:58 SP.0050.2.117.2011 117.2011 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu działalności (...)
25.03.2011 12:57 SP.0050.2.116.2011 116.2011 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację zadania zleconego z zakresu (...)
25.03.2011 12:50 SP.0050.2.115.2011 115.2011 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego zakresu działalności (...)
25.03.2011 12:47 SP.0050.2.114.2011 114.2011 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu działalności (...)
25.03.2011 12:44 SP.0050.2.113.2011 113.2011 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji (...)

1 2 następna