Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.10.2011 14:02 PR.0007.242.2011 Uchwała nr PR.0007.242.2011 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Miasta Ruda Śląska
05.10.2011 14:01 PR.0007.241.2011 Uchwała Nr PR.0007.241.2011 w sprawie uznania za bezzasadną skargi złożonej na Prezydenta Miasta Ruda Śląska
05.10.2011 13:58 PR.0007.240.2011 Uchwała Nr PR.0007.240.2011 w sprawie uznania braku właściwości Rady Miasta Ruda Śląska do rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska
05.10.2011 13:56 PR.0007.239.2011 Uchwała Nr PR.0007.239.2011 w sprawie uznania za bezzasadną skargi na działania Prezydenta Miasta Ruda Śląska jako organu egzekucyjnego
05.10.2011 13:55 PR.0007.238.2011 Uchwała Nr PR.0007.238.2011 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
05.10.2011 13:53 PR.0007.237.2011 Uchwała Nr PR.0007.237.2011 w sprawie zmiany nazwy części ulicy Grzybowej, stanowiącej drogę publiczną w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
05.10.2011 13:52 PR.0007.236.2011 Uchwała Nr PR.0007.236.2011 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Kingi w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
05.10.2011 13:50 PR.0007.235.2011 Uchwała Nr PR.0007.235.2011 w sprawie zasad nadawania nazw ulicom, placom i innym obiektom miejskim, położonym w granicach administracyjnych Miasta Ruda Śląska
05.10.2011 13:46 PR.0007.234.2011 Uchwała Nr PR.0007.234.2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr 798/XLII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24.04.2009 roku
05.10.2011 13:44 PR.0007.233.2011 Uchwała Nr PR.0007.233.2011 w sprawie wyrażenia woli przekształcenia samodzielnych publicznch zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Miasto Ruda Śląska
05.10.2011 13:42 PR.0007.232.2011 Uchwała Nr PR.0007.232.2011 w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
05.10.2011 13:31 PR.0007.231.2011 Uchwała Nr PR.0007.231.2011 w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
05.10.2011 13:29 PR.0007.230.2011 Uchwała Nr PR.0007.230.2011 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b
05.10.2011 13:27 PR.0007.229.2011 Uchwała Nr PR.0007.229.2011 w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
05.10.2011 13:26 PR.0007.228.2011 Uchwała Nr PR.0007.228.2011 w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
05.10.2011 13:22 PR.0007.227.2011 Uchwała Nr PR.0007.227.2011 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
05.10.2011 13:20 PR.0007.226.2011 Uchwała Nr PR.0007.226.2011 w spr. powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
05.10.2011 13:16 PR.0007.225.2011 Uchwała Nr PR.0007.225.2011 w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śl.
05.10.2011 13:14 PR.0007.224.2011 Uchwała Nr PR.0007.224.2011 w sprawie odwolania Rady Społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
05.10.2011 12:56 PR.0007.223.2011 Uchwała nr PR.0007.223.2011 w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Poradni Medycyny Szkolnej Samozielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
05.10.2011 12:54 PR.0007.222.2011 Uchwała nr PR.0007.222.2011 w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
05.10.2011 12:52 PR.0007.221.2011 Uchwała Nr PR.0007.221.2011 w sprawie odwołania Rady Społecznej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
05.10.2011 12:50 PR.0007.220.2011 Uchwała Nr PR.0007.220.2011 w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
05.10.2011 12:47 PR.0007.219.2011 Uchwała Nr PR.0007.219.2011 w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
05.10.2011 12:45 PR.0007.218.2011 Uchwała Nr PR.0007.218.2011 w sprawie odwołania Rady Społecznej Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
05.10.2011 12:39 PR.0007.217.2011 Uchwała Nr PR.0007.217.2011 w sprawie powołania i zwołania Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
05.10.2011 12:36 PR.0007.216.2011 Uchwała Nr PR.0007.216.2011 w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
05.10.2011 12:35 PR.0007.215.2011 Uchwała Nr PR.0007.215.2011 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d
05.10.2011 12:33 PR.0007.214.2011 Uchwała Nr PR.0007.214.2011 w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
05.10.2011 12:30 PR.0007.213.2011 Uchwała Nr PR.0007.213.2011 w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej

1 2 następna