Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.06.2012 12:06 SP.0050.2.227.2012 227.2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej
08.06.2012 12:02 SP.0050.2.226.2012 226.2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Żłobka Miejskiego w Rudzie Śląskiej
31.05.2012 15:03 SP.0050.2.225.2012 225.2012 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – Wakacje z profilaktyką”
31.05.2012 14:59 SP.0050.2.224.2012 224.2012 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – Wakacje z profilaktyką”
31.05.2012 14:55 SP.0050.2.223.2012 223.2012 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. „Dni Profilaktyki”
31.05.2012 14:53 SP.0050.2.222.2012 222.2012 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz użytkowych mieszczących się w budynkach przy ulicach Tadeusza Kościuszki nr 2, 2A oraz Piotra Niedurnego nr 51, 53 (...)
31.05.2012 14:51 SP.0050.2.221.2012 221.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 55 usytuowanego w budynku przy ul. Międzyblokowej 4 w Rudzie Śląskiej – Halembie
31.05.2012 14:48 SP.0050.2.220.2012 220.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku przy ul. Opolskiej 4A w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
31.05.2012 14:46 SP.0050.2.219.2012 219.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 41 usytuowanego w budynku przy ul. Podlas 3 w Rudzie Śląskiej – Goduli
31.05.2012 14:45 SP.0050.2.218.2012 218.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Ogrodowej 9 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
31.05.2012 14:43 SP.0050.2.217.2012 217.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku przy ul. Grodzkiej 7 w Rudzie Śląskiej – Halembie
31.05.2012 14:36 SP.0050.2.216.2012 216.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 2B w Rudzie Śląskiej – Wirku.
31.05.2012 14:34 SP.0050.2.215.2012 215.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego 7A w Rudzie Śląskiej – Wirku.
31.05.2012 14:05 SP.0050.2.214.2012 214.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego 7 w Rudzie Śląskiej – Wirku.
31.05.2012 14:03 SP.0050.2.213.2012 213.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego 5 w Rudzie Śląskiej – Wirku.
31.05.2012 14:01 SP.0050.2.212.2012 212.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku przy ul. Grodzkiej 9 w Rudzie Śląskiej – Halembie
31.05.2012 13:57 SP.0050.2.211.2012 211.2012 w sprawie przyjęcia wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy w przedmiocie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicach Kędzierzyńskiej i Dunajewskiego
31.05.2012 13:32 SP.0050.2.210.2012 210.2012 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
31.05.2012 13:30 SP.0050.2.209.2012 209.2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania przez niepełnosprawne dzieci i niepełnosprawną młodzież z bezpłatnego dowożenia do najbliższego przedszkola, szkoły lub ośrodka
31.05.2012 13:23 SP.0050.2.208.2012 208.2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
31.05.2012 13:22 SP.0050.2.206.2012 207.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zabudowa windy w budynku Gimnazjum nr 9 (...)
31.05.2012 13:20 SP.0050.2.206.2012 206.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Likwidacja nielegalnych "dzikich" wysypisk śmieci (...)
31.05.2012 13:17 SP.0050.2.205.2012 205.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „modernizacja osnowy pionowej 2. klasy na terenie miasta (...)
31.05.2012 13:13 SP.0050.2.204.2012 204.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości (...)
31.05.2012 13:11 SP.0050.2.203.2012 203.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa przyszkolnych boisk sportowych przy Gimnazjum (...)
31.05.2012 13:08 SP.0050.2.202.2012 202.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie remontu mieszkań wraz z uszczelnieniem(...)
31.05.2012 13:02 SP.0050.2.201.2012 201.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przeprowadzenie przeglądów okresowych (...)
31.05.2012 13:00 SP.0050.2.200.2012 200.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "przebudowę przepustu (...)
31.05.2012 12:56 SP.0050.2.199.2012 199.2012 w sprawie wysokości stawek czynszu najmu, stawek za zajęcie terenu pod stanowiska tymczasowe oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy (...)
31.05.2012 12:53 SP.0050.2.198.2012 198.2012 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora publicznych szkół i publicznych placówek dla których organem prowadzącym jest Miasto (...)

1 2 następna