Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.07.2012 10:32 SP.0050.2.317.2012 317.2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej w likwidacji z siedzibą (...)
04.07.2012 15:56 SP.0050.2.316.2012 316.2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Rudzie Śląskiej
04.07.2012 14:21 SP.0050.2.315.2012 315.2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej
04.07.2012 14:20 SP.0050.2.314.2012 314.2012 w sprawie przekazania mienia ruchomego dla Domu Pomocy Społecznej Senior w Rudzie Śląskiej ul. Puszkina 7
04.07.2012 09:38 SP.0050.2.313.2012 313.2012 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta (...)
04.07.2012 09:30 SP.0050.2.312.2012 312.2012 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa.
03.07.2012 09:49 SP.0050.2.311.2012 311.2012 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Orzegowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego (...)
03.07.2012 09:48 SP.0050.2.310.2012 310.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 77 położony w zespole 40 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Lwa Tołstoja z jednoczesnym (...)
03.07.2012 09:46 SP.0050.2.309.2012 309.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Sportowej Nr 15(...)
02.07.2012 14:51 SP.0050.2.308.2012 308.2012 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego
02.07.2012 14:50 SP.0050.2.307.2012 307.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę dachu budynku mieszkalno-usługowego przy (...)
02.07.2012 14:49 SP.0050.2.305.2012 305.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości dla (...)
02.07.2012 14:49 SP.0050.2.306.2012 306.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „renowację elewacji tylnej (południowej A i zachodniej (...)
02.07.2012 14:43 SP.0050.2.304.2012 304.2012 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.(...)
02.07.2012 14:40 SP.0050.2.303.2012 303.2012 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.01.2012 roku (...)
28.06.2012 16:17 SP.0050.2.302.2012 302.2012 w sprawie uznania jednostki budżetowej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Rudzie Śląskiej ul. Kościelna 35 za zlikwidowaną zgodnie z Uchwałą Nr PR.0007.312.2011 Rady Miasta Ruda Śląska (...)
28.06.2012 16:16 SP.0050.2.301.2012 301.2012 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rewitalizacji oraz Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego do spraw Rewitalizacji
28.06.2012 16:12 SP.0050.2.300.2012 300.2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
28.06.2012 16:11 SP.0050.2.299.2012 299.2012 w sprawie przekazania dotychczasowego wyposażenia Żłobka Miejskiego „Misiakowo” w Rudzie Śląskiej
28.06.2012 15:53 SP.0050.2.298.2012 298.2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z zakończenia likwidacji, w tym sprawozdania finansowego wg bilansu zamknięcia likwidacji na dzień 31.03.2012 r. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w (...)
28.06.2012 15:49 SP.0050.2.297.2012 297.2012 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy ulicach Piotra Niedurnego nr 67, 67A, Konstantego Damrota nr 10, 12 oraz Jadwigi (...)
28.06.2012 15:48 SP.0050.2.296.2012 296.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na (...)
28.06.2012 15:46 SP.0050.2.295.2012 295.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonywanie czynności zastępstwa procesowego w (...)
28.06.2012 15:44 SP.0050.2.293.2012 293.2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rudzie Śląskiej w likwidacji
28.06.2012 15:44 SP.0050.2.294.2012 294.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę parkingu przy ul. Pawła Poloczka 3”
28.06.2012 15:40 SP.0050.2.291.2012 291.2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.ORG.0151-317/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 września w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej Środków Trwałych
28.06.2012 15:40 SP.0050.2.292.2012 292.2012 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
27.06.2012 12:08 SP.0050.2.290.2012 290.2012 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.244.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 01.06.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
27.06.2012 12:07 SP.0050.2.289.2012 289.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie ostatecznego podziału nieruchomości dla (...)
27.06.2012 12:06 SP.0050.2.288.2012 288.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie wznowień ze wskazaniem granic nieruchomości (...)

1 2 3 następna