Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.07.2012 09:37 SP.0050.3.222.2012 222.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
04.07.2012 14:36 SP.0050.3.221.2012 221.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
04.07.2012 14:34 SP.0050.3.220.2012 220.2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2012 – 2045.
04.07.2012 14:33 SP.0050.3.219.2012 219.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę (...)
04.07.2012 14:26 SP.0050.3.218.2012 218.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
04.07.2012 14:25 SP.0050.3.217.2012 217.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
04.07.2012 14:24 SP.0050.3.216.2012 216.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
04.07.2012 09:21 SP.0050.3.215.2012 215.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
04.07.2012 09:19 SP.0050.3.214.2012 214.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
04.07.2012 09:18 SP.0050.3.213.2012 213.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
04.07.2012 09:16 SP.0050.3.212.2012 212.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
02.07.2012 15:12 SP.0050.3.211.2012 211.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
02.07.2012 15:11 SP.0050.3.210.2012 210.2012 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.137.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.06.2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta (...)
02.07.2012 15:08 SP.0050.3.209.2012 209.2012 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.136.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.06.2012 roku w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
28.06.2012 10:00 SP.0050.3.208.2012 208.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.06.2012 09:59 SP.0050.3.207.2012 207.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
28.06.2012 09:58 SP.0050.3.206.2012 206.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.06.2012 09:57 SP.0050.3.205.2012 205.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
28.06.2012 09:56 SP.0050.3.204.2012 204.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
28.06.2012 09:55 SP.0050.3.203.2012 203.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
28.06.2012 09:53 SP.0050.3.202.2012 202.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012r.
28.06.2012 09:52 SP.0050.3.201.2012 201.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012r.
28.06.2012 09:51 SP.0050.3.200.2012 200.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
22.06.2012 12:06 SP.0050.3.199.2012 199.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
22.06.2012 12:05 SP.0050.3.198.2012 198.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
22.06.2012 12:04 SP.0050.3.197.2012 197.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
22.06.2012 12:02 SP.0050.3.196.2012 196.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
22.06.2012 12:01 SP.0050.3.195.2012 195.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
22.06.2012 12:00 SP.0050.3.194.2012 194.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
22.06.2012 11:59 SP.0050.3.193.2012 193.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami

1 2 następna