Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.09.2012 15:36 SP.0050.2.483.2012 483.2012 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.435.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (...)
06.09.2012 15:35 SP.0050.2.482.2012 482.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „budowę placu zabaw na terenie Parku Dworskiego przy (...)
06.09.2012 15:33 SP.0050.2.481.2012 481.2012 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
06.09.2012 15:09 SP.0050.2.480.2012 480.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ulicy 1 Maja z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
06.09.2012 15:07 SP.0050.2.479.2012 479.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:„Wykonanie wznowień ze wskazaniem granic nieruchomości (...)
06.09.2012 15:06 SP.0050.2.478.2012 478.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Mielęckiego 4-4A(...)
06.09.2012 15:04 SP.0050.2.477.2012 477.2012 w sprawie przekazania mienia ruchomego jednostkom organizacyjnym gminy
06.09.2012 15:03 SP.0050.2.476.2012 476.2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rudzie Śląskiej Pani Annie Wlaszczyk
06.09.2012 15:02 SP.0050.475.2012 475.2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej Panu Henrykowi Markowskiemu
06.09.2012 15:01 SP.0050.2.474.2012 474.2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej Pani Katarzynie Szubie
06.09.2012 15:00 SP.0050.2.473.2012 473.2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Rudzie Śląskiej Pani Ewie Stepuch
29.08.2012 13:17 SP.0050.2.472.2012 472.2012 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 9 im. Wesołej Rodzinki w Rudzie Śląskiej Pani Jolancie Lechowicz
29.08.2012 13:16 SP.0050.2.471.2012 471.2012 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej Pani Karinie Fijałkowskiej
29.08.2012 13:15 SP.0050.2.470.2012 470.2012 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 3 im. Karola Miarki w Rudzie Śląskiej Pani Janinie Paduch
29.08.2012 13:14 SP.0050.2.469.2012 469.2012 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 7 im. Noblistów Polskich w Rudzie Śląskiej Pani Marioli Królikowskiej
29.08.2012 13:13 SP.0050.2.468.2012 468.2012 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej Panu Wojciechowi Kołodziejowi
28.08.2012 12:42 SP.0050.2.467.2012 467.2012 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Cegielnianej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego (...)
28.08.2012 12:41 SP.0050.2.466.2012 466.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Stanisława Moniuszki z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z (...)
28.08.2012 12:40 SP.0050.2.465.2012 465.2012 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Cegielnianej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego (...)
28.08.2012 12:39 SP.0050.2.464.2012 464.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Stanisława Moniuszki z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z (...)
28.08.2012 12:37 SP.0050.2.463.2012 463.2012 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, oznaczonych jako działka 2213/30 o powierzchni 1479 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 część w działce (...)
28.08.2012 12:35 SP.0050.2.462.2012 462.2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Kompanię Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach (...)
28.08.2012 12:32 SP.0050.2.461.2012 461.2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.0050.2.400.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania i określenia składu komisji konkursowej dla wyłonienia (...)
28.08.2012 12:31 SP.0050.2.460.2012 460.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Adaptację wraz z przebudową budynku przy ul. (...)
28.08.2012 12:30 SP.0050.2.459.2012 459.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół (...)
28.08.2012 12:29 SP.0050.2.458.2012 458.2012 w sprawie: przekazania zbędnych składników majątku Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej
28.08.2012 12:27 SP.0050.2.457.2012 457.2012 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska od Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach prawa użytkowania wieczyste
22.08.2012 13:47 SP.0050.2.456.2012 456.2012 zmieniające Zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z (...)
22.08.2012 13:46 SP.0050.2.455.2012 455.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „wykonanie wznowień ze wskazaniem granic nieruchomości (...)
22.08.2012 13:44 SP.0050.2.454.2012 454.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „wykonanie kanału deszczowego ulicy Kłodnickiej (...)

1 2 3 4 następna