Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.10.2012 14:28 SP.0050.3.375.2012 375.2012 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.209.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.09.2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami w (...)
04.10.2012 14:27 SP.0050.3.374.2012 374.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.10.2012 14:26 SP.0050.3.373.2012 373.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
04.10.2012 14:25 SP.0050.3.372.2012 372.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
04.10.2012 14:22 SP.0050.3.371.2012 371.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
04.10.2012 14:21 SP.0050.3.370.2012 370.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (...)
04.10.2012 14:20 SP.0050.3.369.2012 369.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.10.2012 14:19 SP.0050.3.368.2012 368.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
04.10.2012 14:18 SP.0050.3.367.2012 367.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
04.10.2012 14:17 SP.0050.3.366.2012 366.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
04.10.2012 14:16 SP.0050.3.365.2012 365.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
04.10.2012 14:15 SP.0050.3.364.2012 364.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesieńwydatków budżetowych między paragrafami.
04.10.2012 14:14 SP.0050.3.363.2012 363.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
04.10.2012 14:13 SP.0050.3.362.2012 362.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
04.10.2012 14:12 SP.0050.3.361.2012 361.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
04.10.2012 14:09 SP.0050.3.359.2012 359.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
04.10.2012 14:09 SP.0050.3.360.2012 360.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
04.10.2012 14:07 SP.0050.3.357.2012 357.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
04.10.2012 14:07 SP.0050.3.358.2012 358.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
04.10.2012 14:06 SP.0050.3.356.2012 356.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
04.10.2012 14:05 SP.0050.3.355.2012 355.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji (...)
04.10.2012 14:04 SP.0050.3.354.2012 354.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
04.10.2012 14:03 SP.0050.3.353.2012 353.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
04.10.2012 14:01 SP.0050.3.352.2012 352.2012 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.208.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.09.2012 roku w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz w rozchodach budżetu miasta na prawach (...)
04.10.2012 13:57 SP.0050.3.351.2012 351.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
04.10.2012 13:56 SP.0050.3.350.2012 350.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
04.10.2012 13:55 SP.0050.3.349.2012 349.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
04.10.2012 13:54 SP.0050.3.348.2012 348.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.10.2012 13:53 SP.0050.3.347.2012 347.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2012 r
04.10.2012 13:52 SP.0050.3.346.2012 346.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.

1 2 następna