Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.01.2013 10:27 SP.0050.3.617.2012 617.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
09.01.2013 10:26 SP.0050.3.616.2012 616.2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2012-2045
09.01.2013 10:24 SP.0050.3.615.2012 615.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
09.01.2013 10:22 SP.0050.3.614.2012 614.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
09.01.2013 10:20 SP.0050.3.613.2012 613.2012 w sprawie zmian w dochodach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
09.01.2013 10:18 SP.0050.3.612.2012 612.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
09.01.2013 10:17 SP.0050.3.611.2012 611.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
09.01.2013 10:15 SP.0050.3.610.2012 610.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
08.01.2013 12:26 SP.0050.3.609.2012 609.2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.0050.3.535.2012 z dnia 7.12.2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
08.01.2013 12:23 SP.0050.3.608.2012 608.2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.0050.3.534.2012 z dnia 7.12.2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
08.01.2013 12:22 SP.0050.3.607.2012 607.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
08.01.2013 12:17 SP.0050.3.606.2012 606.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
08.01.2013 12:16 SP.0050.3.605.2012 605.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
08.01.2013 12:15 SP.0050.3.604.2012 604.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
08.01.2013 12:14 SP.0050.3.603.2012 603.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
08.01.2013 12:12 SP.0050.3.602.2012 602.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat
08.01.2013 12:10 SP.0050.3.601.2012 601.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
08.01.2013 12:09 SP.0050.3.600.2012 600.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
08.01.2013 12:06 SP.0050.3.599.2012 599.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
08.01.2013 12:04 SP.0050.3.598.2012 598.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
08.01.2013 12:02 SP.0050.3.00597.2012 597.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
08.01.2013 12:01 SP.0050.3.00596.2012 596.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
08.01.2013 12:00 SP.0050.3.595.2012 595.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
08.01.2013 11:59 SP.0050.3.594.2012 594.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
08.01.2013 11:57 SP.0050.3.593.2012 593.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
08.01.2013 11:55 SP.0050.3.592.2012 592.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
08.01.2013 11:54 SP.0050.3.591.2012 591.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
08.01.2013 11:53 SP.0050.3.590.2012 590.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
08.01.2013 11:52 SP.0050.3.589.2012 589.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
08.01.2013 11:50 SP.0050.3.588.2012 588.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012

1 2 3 następna