Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.04.2013 13:34 SP.0050.2.146.2013 146.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej
04.04.2013 17:51 SP.0050.2.145.2013 145.2013 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej
04.04.2013 17:50 SP.0050.2.144.2013 144.2013 w sprawie wyznaczenia i dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ulicy Komuny Paryskiej nr 6 w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
04.04.2013 17:49 SP.0050.2.143.2013 143.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych"
04.04.2013 17:48 SP.0050.2.142.2013 142.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego"
04.04.2013 17:46 SP.0050.2.141.2013 141.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa placów zabaw w ramach programu (...)
28.03.2013 17:40 SP.0050.2.140.2013 140.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola nr 47 (...)
28.03.2013 17:39 SP.0050.2.138.2013 138.2013 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. "Wakacje ze zdrowiem"
28.03.2013 17:39 SP.0050.2.139.2013 139.2013 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Wakacje ze zdrowiem”
28.03.2013 17:38 SP.0050.2.137.2013 137.2013 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. "Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców Miasta Ruda Śląska"
28.03.2013 17:33 SP.0050.2.136.2013 136.2013 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. "Diabetycy 2013"
28.03.2013 17:31 SP.0050.2.135.2013 135.2013 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców Miasta Ruda Śląska”
28.03.2013 17:30 SP.0050.2.134.2013 134.2013 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, oznaczonej numerem geodezyjnym 4173 położonej przy ulicy Jasnej w (...)
28.03.2013 17:29 SP.0050.2.133.2013 133.2013 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, oznaczonej numerem geodezyjnym 1037 położonej przy ulicy Komuny Paryskiej
28.03.2013 17:28 SP.0050.2.132.2013 132.2013 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, oznaczonych numeremi geodezyjnymi 1367/172, 1369/132, 1364/134, (...)
28.03.2013 17:27 SP.0050.2.131.2013 131.2013 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, oznaczonej numerem geodezyjnym 1487/39 położonej przy ulicy Panewnickiej
28.03.2013 17:23 SP.0050.2.130.2013 130.2013 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, oznaczonej numerem geodezyjnym 2797/207 położonej przy ulicy 1 Maja (...)
28.03.2013 17:22 SP.0050.2.129.2013 129.2013 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, oznaczonej numerem geodezyjnym 3732/88 położonej przy ulicy Nowy (...)
28.03.2013 17:21 SP.0050.2.128.2013 128.2013 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, oznaczonej numerem geodezyjnym 2261/32 położonej przy ulicy (...)
28.03.2013 17:20 SP.0050.2.127.2013 127.2013 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, oznaczonej numerem geodezyjnym 1332/43 położonej przy ulicy (...)
28.03.2013 17:19 SP.0050.2.126.2013 126.2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Na Łąkach z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z (...)
28.03.2013 17:06 SP.0050.2.125.2013 125.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Usuwanie pojazdów z dróg, na obszarze miasta Ruda (...)
28.03.2013 17:03 SP.0050.2.124.2013 124.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości (...)
28.03.2013 17:00 SP.0050.2.123.2013 123.2013 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda
28.03.2013 16:57 SP.0050.2.122.2013 122.2013 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
25.03.2013 09:25 SP.0050.2.121.2013 121.2013 w sprawie przyjęcia wyników konsultacji społecznych dotyczacych wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami (...)
25.03.2013 09:23 SP.0050.2.120.2013 120.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej (...)".
25.03.2013 09:22 SP.0050.2.119.2013 119.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "budowę placu zabaw na terenie Plant Kochłowice (...)
25.03.2013 09:21 SP.0050.2.118.2013 118.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:termomodernizację budynku ZSzP nr 2 przy ul. Glinianej 2 (...)
25.03.2013 09:20 SP.0050.2.117.2013 117.2013 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia przy PM Ruda Śląska

1 2 następna