Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.08.2013 13:22 SP.0050.2.348.2013 348.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej
02.08.2013 13:09 SP.0050.2.347.2013 347.2013 w sprawie przyjęcia regulaminu postępowania przetargowego, zasad rokowań oraz ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Ruda Śląska (...)
02.08.2013 13:08 SP.0050.2.346.2013 346.2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach w rejonie ulic Edmunda Kokota, Pasiecznej oraz Partyzantów z (...)
02.08.2013 13:03 SP.0050.2.345.2013 345.2013 w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Miasta Ruda Śląska
02.08.2013 13:02 SP.0050.2.344.2013 344.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wymianę stolarki okiennej w budynku Gimnazjum nr 2 przy (...)
02.08.2013 13:01 SP.0050.2.343.2013 343.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Wykonanie podziałów nieruchomości położonych (...)
02.08.2013 12:59 SP.0050.2.342.2013 342.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „ustalenie wartości nieruchomości gruntowych (...)".
02.08.2013 12:58 SP.0050.2.341.2013 341.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa parkingu przy ul. Radoszowskiej 104- (...)"
25.07.2013 15:16 SP.0050.2.340.2013 340.2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rudzie Śląskiej Panu Robertowi Ślusarskiemu
25.07.2013 15:14 SP.0050.2.00339.2013 339.2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej Pani Annie Sekcie
25.07.2013 15:13 SP.0050.2.338.2013 338.2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 45 w Rudzie Śląskiej Pani Sonii Sobocie
25.07.2013 15:10 SP.0050.2.337.2013 337.2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 42 w Rudzie Śląskiej Pani Ewelinie Krysztoforskiej
25.07.2013 15:09 SP.0050.2.336.2013 336.2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 38 im. Słonecznej Krainy w Rudzie Śląskiej Pani Sabinie Brzezowskiej
25.07.2013 15:07 SP.0050.2.335.2013 335.2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 18 w Rudzie Śląskiej Pani Bożenie Gil
25.07.2013 15:05 SP.0050.2.334.2013 334.2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Rudzie Śląskiej Pani Barbarze Jersz
25.07.2013 15:03 SP.0050.2.333.2013 333.2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 7 im. Noblistów Polskich w Rudzie Śląskiej Pani Marzennie Widuch
25.07.2013 15:00 SP.0050.2.332.2013 332.2013 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej Panu Janowi Lomani
25.07.2013 14:59 SP.0050.2.331.2013 331.2013 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rudzie Śląskiej Pani Lidii Sładkowskiej
25.07.2013 14:55 SP.0050.2.00330.2013 330.2013 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 im. Karola Miarki w Rudzie Śląskiej Panu Markowi Kasprzykowi
25.07.2013 14:53 SP.0050.2.329.2013 329.2013 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej - Sportowej Nr 15 z Klasami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej Panu Piotrowi Prenclowi
25.07.2013 14:51 SP.0050.2.328.2013 328.2013 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 43 w Rudzie Śląskiej Pani Barbarze Sobek
25.07.2013 14:49 SP.0050.2.327.2013 327.2013 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 39 im. Bajkolandii w Rudzie Śląskiej Pani Bożenie Skuteli
25.07.2013 14:45 SP.0050.2.326.2013 326.2013 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 17 w Rudzie Śląskiej Pani Joannie Wiencek
25.07.2013 14:41 SP.0050.2.325.2013 325.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
25.07.2013 14:39 SP.0050.2.324.2013 324.2013 w sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat w infrastrukturze komunalnej
22.07.2013 14:11 SP.0050.2.323.2013 323.2013 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 41 stanowiącą własność Gminy (...)
22.07.2013 14:04 SP.0050.2.322.2013 322.2013 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego (aportu) nieruchomości, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Osiedlowej 6, do Spółki Miejskie Przedsiębirstwo Gospodarki Mieszkaniowej (...)
22.07.2013 14:01 SP.0050.2.321.2013 321.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 8 (...)
22.07.2013 13:58 SP.0050.2.320.2013 320.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ rewitalizację ośrodka rekreacyjnego w Rudzie Śląskiej (...)
22.07.2013 13:53 SP.0050.2.319.2013 319.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „wycinkę drzew na terenie miasta Ruda Śląska”

1 2 następna