Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.11.2013 10:21 SP.0050.2.457.2013 457.2013 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska od Państwa ...... prawa użytkowania wieczystego gruntu zajętego pod drogę publiczną, (...)
05.11.2013 10:16 SP.0050.2.456.2013 456.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „zakup i dostawę artykułów biurowych i papierniczych do (...)
05.11.2013 10:15 SP.0050.2.455.2013 455.2013 w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału przypadającego Gminie Miastu Ruda Śląska wynoszącego 1/8 część w prawie własności nieruchomości położonej przy ulicy Kingi 40 w (...)
05.11.2013 10:12 SP.0050.2.454.2013 454.2013 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.423.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04 października 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (...)
05.11.2013 10:11 SP.0050.2.453.2013 453.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej (...)"
05.11.2013 10:10 SP.0050.2.452.2013 452.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „eksploatację przystanków i wysepek przystankowych na (...)".
05.11.2013 10:08 SP.0050.2.451.2013 451.2013 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Klubu Sportowego (...)
05.11.2013 10:07 SP.0050.2.450.2013 450.2013 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego - garażu nr 2 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Solidarności
05.11.2013 10:03 SP.0050.2.449.2013 449.2013 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 02 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Joanny nr 17 w Rudzie Śląskiej- Goduli.
05.11.2013 10:02 SP.0050.2.448.2013 448.2013 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 01 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Grodzkiej nr 5 w Rudzie Śląskiej- Halembie.
05.11.2013 10:01 SP.0050.2.447.2013 447.2013 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 47 położony w zespole 7 garaży w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Jana Dobrego z jednoczesnym (...)
30.10.2013 11:15 SP.0050.2.446.2013 446.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju (...)
30.10.2013 11:14 SP.0050.2.445.2013 445.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość (...)
30.10.2013 11:13 SP.0050.2.444.2013 444.2013 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej w Rudzie (...)
30.10.2013 11:11 SP.0050.2.443.2013 443.2013 w sprawie przyjęcia wyników konsultacji społecznych dotyczących zmiany dotychczasowej nazwy ulicy Gwardii Ludowej na ulicę Eduarda Meiera
24.10.2013 17:56 SP.0050.2.442.2013 442.2013 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.423.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04 października 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (...)
24.10.2013 17:52 SP.0050.2.441.2013 441.2013 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr SP.0050.2.432.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11 października 2013 roku
24.10.2013 17:51 SP.0050.2.440.2013 440.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Modernizacja ul Górnośląskiej w Rudzie (...)"
24.10.2013 17:50 SP.0050.2.439.2013 439.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „przebudowę ulicy Władysława Jagiełły w Rudzie Śląskiej (...)"
24.10.2013 17:48 SP.0050.2.438.2013 438.2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ulicy Ks. Józefa Niedzieli z przeznaczeniem pod (...)
24.10.2013 17:46 SP.0050.2.437.2013 437.2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ulicy Ks. Józefa Niedzieli z przeznaczeniem pod (...)
24.10.2013 17:44 SP.0050.2.436.2013 436.2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ulicy Ks. Józefa Niedzieli z przeznaczeniem pod (...)
24.10.2013 17:43 SP.0050.2.435.2013 435.2013 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. "Dbaj o zdrowie bez barier"
24.10.2013 17:42 SP.0050.2.434.2013 434.2013 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. "Dbaj o zdrowie bez barier"
18.10.2013 13:56 SP.0050.2.433.2013 433.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: udzielenie zamówienia dodatkowego w ramach inwestycji: (...)
18.10.2013 13:55 SP.0050.2.432.2013 432.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa boiska przy Młodzieżowym Domu Kultury (...)
18.10.2013 13:54 SP.0050.2.431.2013 431.2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy trasie N-S z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
18.10.2013 13:53 SP.0050.2.430.2013 430.2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
18.10.2013 13:52 SP.0050.2.429.2013 429.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa odcinka Trasy N-S (odcinek od DTŚ do ul. (...))
18.10.2013 13:51 SP.0050.2.428.2013 428.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ustalenie wartości nieruchomości z tytułu zwrotu (...)

1 2 następna