Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2013 14:05 SP.0050.3.376.2013 376.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
08.11.2013 13:32 SP.0050.3.375.2013 375.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
08.11.2013 13:31 SP.0050.3.374.2013 374.2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
08.11.2013 13:30 SP.0050.3.373.2013 373.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
08.11.2013 13:27 SP.0050.3.372.2013 372.2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
08.11.2013 13:25 SP.0050.3.371.2013 371.2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
05.11.2013 09:55 SP.0050.3.370.2013 370.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
05.11.2013 09:54 SP.0050.3.369.25013 369.25013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
05.11.2013 09:53 SP.0050.3.368.2013 368.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
05.11.2013 09:52 SP.0050.3.367.2013 367.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
05.11.2013 09:51 SP.0050.3.366.2013 366.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.11.2013 09:50 SP.0050.3.365.2013 365.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.11.2013 09:48 SP.0050.3.364.2013 364.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.11.2013 09:47 SP.0050.3.363.2013 363.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.11.2013 09:46 SP.0050.3.362.2013 362.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
05.11.2013 09:45 SP.0050.3.361.2013 361.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
05.11.2013 09:44 SP.0050.3.360.2013 360.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
05.11.2013 09:42 SP.0050.3.359.2013 359.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
05.11.2013 09:41 SP.0050.3.358.2013 358.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
05.11.2013 09:39 SP.0050.3.357.2013 357.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
05.11.2013 09:38 SP.0050.3.356.2013 356.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.11.2013 09:37 SP.0050.3.355.2013 355.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.11.2013 09:36 SP.0050.3.354.2013 354.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
05.11.2013 09:35 SP.0050.3.353.2013 353.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
05.11.2013 09:34 SP.0050.3.352.2013 352.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
05.11.2013 09:33 SP.0050.3.351.2013 351.2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
05.11.2013 09:32 SP.0050.3.350.2013 350.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
05.11.2013 09:31 SP.0050.3.349.2013 349.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
05.11.2013 09:29 SP.0050.3.348.2013 348.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
05.11.2013 09:28 SP.0050.3.347.2013 347.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

1 2 3 następna