Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.02.2014 10:14 SP.0050.2.64.2014 64.2014 w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy wskazanej przez Sąd w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie (...)
06.02.2014 10:12 SP.0050.2.63.2014 63.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „publikację miejskich ogłoszeń prasowych i innych (...)
06.02.2014 10:11 SP.0050.2.62.2014 62.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „publikację miejskich ogłoszeń prasowych i innych (...)
06.02.2014 10:09 SP.0050.2.61.2014 61.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Norwida 10
06.02.2014 10:06 SP.0050.2.60.2014 60.2014 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta (...)
06.02.2014 10:05 SP.0050.2.59.2014 59.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Kanał deszczowy w ul. Kłodnickiej w Rudzie Śląskiej – (...)".
06.02.2014 10:01 SP.0050.2.58.2014 58.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość (...)
06.02.2014 09:59 SP.0050.2.57.2014 57.2014 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
06.02.2014 09:57 SP.0050.2.56.2014 56.2014 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej stawki na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Ruda Śląska dla niepublicznych przedszkoli i szkół ponadgimnazjalnych w roku 2014
30.01.2014 15:08 SP.0050.2.55.2014 55.2014 w sprawie wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty oraz nauczyciela mianowanego zatrudnionych w 2013 r. (...)
30.01.2014 15:06 SP.0050.2.54.2014 54.2014 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej”
30.01.2014 15:04 SP.0050.2.53.2014 53.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrona i promocja zdrowia pn. „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda Śląska”
30.01.2014 14:59 SP.0050.2.52.2014 52.2014 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w (...)
30.01.2014 14:58 SP.0050.2.51.2014 51.2014 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności (...)
30.01.2014 14:57 SP.0050.2.50.2014 50.2014 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci, (...)
30.01.2014 14:56 SP.0050.2.49.2014 49.2014 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Aktywizacja osób starszych poprzez działania interdyscyplinarne wspomagające utrzymanie (...)
30.01.2014 14:52 SP.0050.2.48.2014 48.2014 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci”
30.01.2014 14:51 SP.0050.2.47.2014 47.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrona i promocja zdrowia pn. „Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska”
30.01.2014 14:50 SP.0050.2.46.2014 46.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrona i promocja zdrowia pn. „ Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci”
30.01.2014 14:47 SP.0050.2.45.2014 45.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „ Spotkania integracyjne środowiska emerytów i rencistów”
30.01.2014 14:45 SP.0050.2.44.2014 44.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrona i promocja zdrowia pn. „ Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi”
30.01.2014 14:43 SP.0050.2.43.2014 43.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „ Aktywizacja osób starszych poprzez działania interdyscyplinarne wspomagające utrzymanie (...)
30.01.2014 14:42 SP.0050.2.42.2014 42.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży (...)
30.01.2014 14:39 SP.0050.2.41.2014 41.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „ Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności (...)
30.01.2014 14:38 SP.0050.2.40.2014 40.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „ Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich”
30.01.2014 14:36 SP.0050.2.39.2014 39.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu z zakresu spraw społecznych pn. „ Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy śląskiej znajdujących się (...)
30.01.2014 14:35 SP.0050.2.38.2014 38.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „ Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej”
30.01.2014 14:34 SP.0050.2.37.2014 37.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „ Integrowanie mniejszości narodowych szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną”
30.01.2014 14:32 SP.0050.2.36.2014 36.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Diabetycy 2014”
30.01.2014 14:26 SP.0050.2.35.2014 35.2014 w sprawie zasad ustalania wartości początkowej środków trwałych, dla których brak jest dokumentów źródłowych stanowiących podstawę do ich wyceny.

1 2 3 następna