Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.05.2014 11:08 SP.0050.2.239.2014 239.2014 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
29.05.2014 11:06 SP.0050.2.238.2014 238.2014 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
29.05.2014 11:05 SP.0050.2.237.2014 237.2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
29.05.2014 11:04 SP.0050.2.236.2014 236.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
29.05.2014 11:03 SP.0050.2.235.2014 235.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Sztolniowej
29.05.2014 11:02 SP.0050.2.234.2014 234.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
29.05.2014 11:00 SP.0050.2.233.2014 233.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedzieli
29.05.2014 10:59 SP.0050.2.232.2014 232.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
29.05.2014 10:58 SP.0050.2.231.2014 231.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (...)
29.05.2014 10:56 SP.0050.2.230.2014 230.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
29.05.2014 10:55 SP.0050.2.229.2014 229.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
29.05.2014 10:53 SP.0050.2.228.2014 228.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy (...)
29.05.2014 10:33 SP.0050.2.227.2014 227.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy (...)
29.05.2014 10:31 SP.0050.2.226.2014 226.2014 w sprawie powołania Miejskiej Rady do Spraw Zdrowia
29.05.2014 10:30 SP.0050.2.225.2014 225.2014 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.184.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 05.05.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
29.05.2014 10:25 SP.0050.2.224.2014 224.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup i dostawa materiałówbiurowych na potrzeby (...)
29.05.2014 10:24 SP.0050.2.223.2014 223.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Termomodernizację budynków Zespołu Szkół (...)
29.05.2014 10:22 SP.0050.2.222.2014 222.2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Borowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z (...)
29.05.2014 10:21 SP.0050.2.221.2014 221.2014 w sprawie przejęcia pojazdów na własność Miasta Ruda Śląska
29.05.2014 10:20 SP.0050.2.220.2014 220.2014 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta (...)
29.05.2014 10:15 SP.0050.2.219.2014 219.2014 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
29.05.2014 10:14 SP.0050.2.218.2014 218.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawa oprogramowania antywirusowego"
21.05.2014 13:57 SP.0050.2.217.2014 217.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Inwentaryzacja cmentarzy komunalnych w Rudzie Śląskiej"
21.05.2014 13:56 SP.0050.2.216.2014 216.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia (...)
21.05.2014 13:54 SP.0050.2.215.2014 215.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy (...)
21.05.2014 13:53 SP.0050.2.214.2014 214.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie wznowień ze wskazaniem granic nieruchomości (...)
21.05.2014 13:52 SP.0050.2.213.2014 213.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wycenę nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat (...)
21.05.2014 13:23 SP.0050.2.212.2014 212.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Żłobka Miejskiego w Rudzie Śląskiej
21.05.2014 12:59 SP.0050.2.211.2014 211.2014 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 26.03.2077 r. w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ulicy (...)
21.05.2014 12:57 SP.0050.2.210.2014 210.2014 w sprawie ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych, w postaci służebności gruntowych, obciążających działki nr: 1773/109, 1772/100, 1768/100 i 1770/100 stanowiące współwłasność Gminy (...)

1 2 następna