Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.07.2014 15:49 SP.0050.3.237.2014 237.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
03.07.2014 15:47 SP.0050.3.236.2014 236.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań (...)
03.07.2014 15:45 SP.0050.235.2014 235.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
03.07.2014 15:40 SP.0050.3.234.2014 234.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
03.07.2014 15:39 SP.0050.3.233.2014 233.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
03.07.2014 15:35 SP.0050.3.232.2014 232.2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na 2014 r.
03.07.2014 15:33 SP.0050.3.231.2014 231.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
03.07.2014 15:30 SP.0050.3.230.2014 230.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
03.07.2014 15:28 SP.0050.3.229.2014 229.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
03.07.2014 15:26 SP.0050.3.228.2014 228.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
03.07.2014 15:24 SP.0050.3.227.2014 227.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
03.07.2014 15:23 SP.0050.3.226.2014 226.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
03.07.2014 15:22 SP.0050.3.225.2014 225.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
03.07.2014 15:19 SP.0050.3.224.2014 224.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów z rezerwy budżetowej
03.07.2014 15:18 SP.0050.3.223.2014 223.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
03.07.2014 15:16 SP.0050.3.222.2014 222.2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
03.07.2014 15:11 SP.0050.3.221.2014 221.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez gminę na postawie porozumień z organami administracji rządowej
03.07.2014 15:09 SP.0050.3.220.2014 220.2014 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.122.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.06.2014 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi (...)
03.07.2014 15:08 SP.0050.3.219.2014 219.2014 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.121.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.06.2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
26.06.2014 13:11 SP.0050.3.218.2014 218.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
26.06.2014 13:08 SP.0050.3.217.2014 217.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
26.06.2014 12:58 SP.0050.3.216.2014 216.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
26.06.2014 12:49 SP.0050.3.215.2014 215.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
26.06.2014 12:46 SP.0050.3.214.2014 214.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
26.06.2014 12:44 SP.0050.3.213.2014 213.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
26.06.2014 12:41 SP.0050.3.212.2014 212.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
26.06.2014 12:39 SP.0050.3.211.2014 211.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
26.06.2014 12:31 SP.0050.3.210.2014 210.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
26.06.2014 12:28 SP.0050.3.209.2014 209.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
26.06.2014 12:17 SP.0050.3.208.2014 208.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami

1 2 następna