Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.09.2014 11:05 SP.0050.3.332.2014 332.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej.
04.09.2014 11:03 SP.0050.3.331.2014 331.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 rok.
04.09.2014 11:02 SP.0050.3.330.2014 330.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
04.09.2014 11:01 SP.0050.3.329.2014 329.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
04.09.2014 11:00 SP.0050.3.328.2014 328.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
04.09.2014 10:58 SP.0050.3.327.2014 327.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
04.09.2014 10:57 SP.0050.3.326.2014 326.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 rok dotyczących zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
04.09.2014 10:56 SP.0050.3.325.2014 325.2014 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.133.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.08.2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
04.09.2014 10:54 SP.0050.3.324.2014 324.2014 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.134.2014 Rady Miasta z dnia 28.08.2014 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w (...)
04.09.2014 10:53 SP.0050.3.323.2014 323.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat.
04.09.2014 10:51 SP.0050.3.321.2014 321.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
04.09.2014 10:51 SP.0050.3.322.2014 322.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.09.2014 10:49 SP.0050.3.320.2014 320.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.09.2014 10:48 SP.0050.3.319.2014 319.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
04.09.2014 10:44 SP.0050.3.318.2014 318.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
04.09.2014 10:43 SP.0050.3.317.2014 317.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 rok.
04.09.2014 10:16 SP.0050.3.316.2014 316.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 rok.
04.09.2014 10:04 SP.0050.3.315.2014 315.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 rok.
02.09.2014 15:21 SP.0050.3.314.2014 314.2014 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za I półrocze 2014 roku,informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na (...)
27.08.2014 12:42 SP.0050.3.313.2014 313.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 rok dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
27.08.2014 12:41 SP.0050.3.312.2014 312.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 rok dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.08.2014 12:40 SP.0050.3.311.2014 311.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 rok
27.08.2014 12:39 SP.0050.3.310.2014 310.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 rok
27.08.2014 12:37 SP.0050.3.309.2014 309.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 rok
27.08.2014 12:36 SP.0050.3.308.2014 308.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 rok dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
27.08.2014 12:35 SP.0050.3.307.2014 307.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.08.2014 11:54 SP.0050.3.306.2014 306.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 rok
27.08.2014 11:53 SP.0050.3.305.2014 305.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 rok dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.08.2014 11:46 SP.0050.3.304.2014 304.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 rok
27.08.2014 11:44 SP.0050.3.303.2014 303.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014

1 2 następna