Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.10.2014 09:45 SP.0050.3.397.2014 397.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań bieżących realizowanych przez gminę na (...)
10.10.2014 09:44 SP.0050.3.396.2014 396.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
10.10.2014 09:42 SP.0050.3.395.2014 395.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
10.10.2014 09:41 SP.0050.3.394.2014 394.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
10.10.2014 09:40 SP.0050.3.393.2014 393.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
02.10.2014 09:37 SP.0050.3.392.2014 392.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
02.10.2014 09:36 SP.0050.3.391.2014 391.2014 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2014 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
02.10.2014 09:35 SP.0050.3.390.2014 390.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
02.10.2014 09:34 SP.0050.3.389.2014 389.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
02.10.2014 09:32 SP.0050.3.388.2014 388.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
02.10.2014 09:30 SP.0050.3.387.2014 387.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
02.10.2014 09:29 SP.0050.3.386.2014 386.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
02.10.2014 09:28 SP.0050.3.385.2014 385.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
02.10.2014 09:27 SP.0050.3.384.2014 384.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
02.10.2014 09:24 SP.0050.3.383.2014 383.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
02.10.2014 09:15 SP.0050.3.382.2014 382.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
02.10.2014 09:12 SP.0050.3.381.2014 381.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.10.2014 15:03 SP.0050.3.380.2014 380.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.10.2014 15:02 SP.0050.3.379.2014 379.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.10.2014 15:00 SP.0050.3.378.2014 378.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.10.2014 14:59 SP.0050.3.377.2014 377.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.10.2014 14:58 SP.0050.3.376.2014 376.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
01.10.2014 14:57 SP.0050.3.375.2014 375.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
01.10.2014 14:56 SP.0050.3.374.2014 374.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
01.10.2014 14:54 SP.0050.3.373.2014 373.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
01.10.2014 14:53 SP.0050.3.372.2014 372.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
01.10.2014 14:52 SP.0050.3.371.2014 371.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
01.10.2014 14:50 SP.0050.3.370.2014 370.2014 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.161.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.09.2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta na prawach
01.10.2014 14:20 SP.0050.3.369.2014 369.2014 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.162.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.09.2014 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi (...)
29.09.2014 14:06 SP.0050.3.368.2014 368.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami

1 2 3 następna