Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.12.2014 11:12 SP.0050.3.567.2014 567.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
08.12.2014 11:10 SP.0050.3.566.2014 566.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
08.12.2014 11:09 SP.0050.3.565.2014 565.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
08.12.2014 11:07 SP.0050.3.564.2014 564.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
08.12.2014 11:06 SP.0050.3.563.2014 563.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań bieżących realizowanych przez gminę na (...)
08.12.2014 11:04 SP.0050.3.562.2014 562.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
08.12.2014 11:03 SP.0050.3.561.2014 561.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
08.12.2014 11:01 SP.0050.3.560.2014 560.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
08.12.2014 10:59 SP.0050.3.559.2014 559.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
08.12.2014 10:58 SP.0050.3.558.2014 558.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
08.12.2014 10:56 SP.0050.3.557.2014 557.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
08.12.2014 10:53 SP.0050.3.556.2014 556.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
08.12.2014 10:52 SP.0050.3.555.2014 555.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
08.12.2014 10:50 SP.0050.3.554.2014 554.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
08.12.2014 10:49 SP.0050.3.553.2014 553.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
08.12.2014 10:47 SP.0050.3.552.2014 552.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
08.12.2014 10:46 SP.0050.3.551.2014 551.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
08.12.2014 10:44 SP.0050.3.550.2014 550.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
08.12.2014 10:38 SP.0050.3.549.2014 549.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
08.12.2014 10:35 SP.0050.3.548.2014 548.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
08.12.2014 10:31 SP.0050.3.547.2014 547.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie ustawami
08.12.2014 10:26 SP.0050.3.546.2014 546.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
08.12.2014 10:23 SP.0050.3.545.2014 545.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
08.12.2014 10:20 SP.0050.3.544.2014 544.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
08.12.2014 10:18 SP.0050.3.543.2014 543.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
08.12.2014 10:16 SP.0050.3.542.2014 542.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
08.12.2014 10:15 SP.0050.3.541.2014 541.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
08.12.2014 10:12 SP.0050.3.540.2014 540.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
28.11.2014 14:48 SP.0050.3.539.2014 539.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
28.11.2014 14:47 SP.0050.3.538.2014 538.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami

1 2 3 następna