Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.06.2015 09:41 SP.0050.2.257.2015 257.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
11.06.2015 09:39 SP.0050.2.256.2015 256.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ulicy Akacjowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
11.06.2015 09:35 SP.0050.2.255.2015 255.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ulicy Akacjowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
11.06.2015 09:33 SP.0050.2.254.2015 254.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ulicy Akacjowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
11.06.2015 09:29 SP.0050.2.253.2015 253.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ulicy Akacjowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
11.06.2015 09:27 SP.0050.2.252.2015 252.2015 w sprawie określenia składu komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły i placówki oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
11.06.2015 09:26 SP.0050.2.251.2015 251.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Jana Gierałtowskiego 29
11.06.2015 09:24 SP.0050.2.250.2015 250.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
11.06.2015 09:22 SP.0050.2.249.2015 249.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
11.06.2015 09:21 SP.0050.2.248.2015 248.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Lipa 3
11.06.2015 09:10 SP.0050.2.247.2015 247.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Radoszowskiej 163
11.06.2015 09:09 SP.0050.2.246.2015 246.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Makuszyńskiego 7
11.06.2015 09:07 SP.0050.2.245.2015 245.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Pokoju 4
11.06.2015 09:06 SP.0050.2.244.2015 244.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
11.06.2015 09:03 SP.0050.2.243.2015 243.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d
11.06.2015 09:01 SP.0050.2.242.2015 242.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51 b
11.06.2015 08:57 SP.0050.2.241.2015 241.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieuchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Borówkowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
11.06.2015 08:56 SP.0050.2.240.2015 240.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieuchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Borówkowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
11.06.2015 08:51 SP.0050.2.239.2015 239.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Borówkowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
11.06.2015 08:47 SP.0050.2.238.2015 238.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Borówkowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
05.06.2015 14:00 SP.0050.2.237.2015 237.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 6 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Lwa Tołstoja
05.06.2015 13:59 SP.0050.2.236.2015 236.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż komory kriogenicznej stanowiącej własność Miasta Ruda Śląska
05.06.2015 13:58 SP.0050.2.235.2015 235.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup komputerów i oprogramowania"
05.06.2015 13:56 SP.0050.2.234.2015 234.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów (...)
05.06.2015 13:52 SP.0050.2.233.2015 233.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 211 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Katowickiej-Otylii
05.06.2015 13:50 SP.0050.2.232.2015 232.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 340 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Katowickiej-Otylii
05.06.2015 11:07 SP.0050.2.231.2015 231.2015 w sprawie ustalenia jednolitego wzoru umowy o świadczenie usług w żłobkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
05.06.2015 11:06 SP.0050.2.230.2015 230.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 19 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Jana Dobrego
05.06.2015 11:03 SP.0050.2.229.2015 229.2015 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
05.06.2015 10:58 SP.0050.2.228.2015 228.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Grobla Kolejowa (...)

1 2 następna