Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.10.2015 16:15 SP.0050.3.420.2015 420.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
22.10.2015 16:14 SP.0050.3.419.2015 419.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
22.10.2015 16:13 SP.0050.3.418.2015 418.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
22.10.2015 16:12 SP.0050.3.417.2015 417.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
22.10.2015 16:10 SP.0050.3.416.2015 416.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
22.10.2015 16:09 SP.0050.3.415.2015 415.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
22.10.2015 16:08 SP.0050.3.414.2015 414.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
22.10.2015 16:05 SP.0050.3.413.2015 413.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
22.10.2015 16:04 SP.0050.3.412.2015 412.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
22.10.2015 16:03 SP.0050.3.411.2015 411.2015 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
22.10.2015 16:01 SP.0050.3.410.2015 410.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
22.10.2015 16:00 SP.0050.3.409.2015 409.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
22.10.2015 15:58 SP.0050.3.408.2015 408.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
22.10.2015 15:57 SP.0050.3.407.2015 407.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminom
22.10.2015 15:53 SP.0050.3.406.2015 406.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
22.10.2015 15:45 SP.0050.3.405.2015 405.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
22.10.2015 15:43 SP.0050.3.404.2015 404.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
22.10.2015 15:40 SP.0050.3.403.2015 403.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
22.10.2015 15:36 SP.0050.3.402.2015 402.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
22.10.2015 15:34 SP.0050.3.401.2015 401.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r.
22.10.2015 15:32 SP.0050.3.400.2015 400.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
22.10.2015 15:29 SP.0050.3.399.2015 399.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
22.10.2015 15:28 SP.0050.3.398.2015 398.2015 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.193.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17.09.2015 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015-2029 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2015 rok
22.10.2015 15:26 SP.0050.3.397.2015 397.2015 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.192.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17.09.2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
22.10.2015 15:25 SP.0050.3.396.2015 396.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
22.10.2015 15:24 SP.0050.3.395.2015 395.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
22.10.2015 15:23 SP.0050.3.394.2015 394.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
22.10.2015 15:21 SP.0050.3.393.2015 393.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
22.10.2015 15:20 SP.0050.3.392.2015 392.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
22.10.2015 15:19 SP.0050.3.391.2015 391.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami

1 2 następna