Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.01.2016 08:27 SP.0050.2.531.2015 531.2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
13.01.2016 08:26 SP.0050.2.530.2015 530.2015 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
13.01.2016 08:25 SP.0050.2.529.2015 529.2015 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Działalność Klubów Młodzieżowych"
13.01.2016 08:24 SP.0050.2.528.2015 528.2015 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom"
13.01.2016 08:23 SP.0050.2.527.2015 527.2015 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Noblistów Śląskich z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego/1268/93/
13.01.2016 08:22 SP.0050.2.526.2015 526.2015 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
13.01.2016 08:21 SP.0050.2.525.2015 525.2015 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
13.01.2016 08:16 SP.0050.2.524.2015 524.2015 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ul. Bytomskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
13.01.2016 08:15 SP.0050.2.523.2015 523.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na :"sprzątanie i zimowe utrzymanie chodników,ścieżek rowerowych i parkingów na terenie miasta Ruda Śląska"
13.01.2016 08:14 SP.0050.2.522.2015 522.2015 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Ruda Śląska w roku 2016 poprzezeranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego
13.01.2016 08:13 SP.0050.2.521.2015 521.2015 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenia działalności kulturalnej w roku 2016 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Kochłowicach"
13.01.2016 08:09 SP.0050.2.520.2015 520.2015 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Noblistów Śląskich z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego/1262/93/
13.01.2016 08:08 SP.0050.2.519.2015 519.2015 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Noblistów Śląskich z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego/1263/93/
13.01.2016 08:07 SP.0050.2.518.2015 518.2015 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Noblistów Śląskich z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego/1264/93/
13.01.2016 08:05 SP.0050.2.517.2015 517.2015 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Noblistów Śląskich z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego/1276/93/
13.01.2016 08:04 SP.0050.2.516.2015 516.2015 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Noblistów Śląskich z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego/1275/93/
13.01.2016 08:03 SP.0050.2.515.2015 515.2015 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Noblistów Śląskich z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego/1274/93/
13.01.2016 08:02 SP.0050.2.514.2015 514.2015 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Noblistów Śląskich z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego/1273/93/
13.01.2016 08:01 SP.0050.2.513.2015 513.2015 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Noblistów Śląskich z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego/1272/93/
13.01.2016 08:00 SP.0050.2.512.2015 512.2015 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Noblistów Śląskich z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego/1271/93/
13.01.2016 07:59 SP.0050.2.511.2015 511.2015 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Noblistów Śląskich z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego/1270/93
13.01.2016 07:53 SP.0050.2.510.2015 510.2015 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Noblistów Śląskich z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego/1269/93/
13.01.2016 07:51 SP.0050.2.509.2015 509.2015 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Noblistów Śląskich z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego/1267/93/
13.01.2016 07:50 SP.0050.2.508.2015 508.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w budynku SzP nr 20 przy ul. Wyzwolenia 11 w Rudzie Śląskiej
13.01.2016 07:49 SP.0050.2.507.2015 507.2015 w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. Żwirki i Wigury z przeznaczeniem pod drogę dojazdową
13.01.2016 07:48 SP.0050.2.506.2015 506.2015 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Magazynowej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
13.01.2016 07:40 SP.0050.2.505.2015 505.2015 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska od Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
12.01.2016 15:06 SP.0050.2.504.2015 504.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień
12.01.2016 15:05 SP.0050.2.503.2015 503.2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
12.01.2016 15:00 SP.0050.2.502.2015 502.2015 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SP.0050.2.487.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Polskie Koleje Państwowe Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego udziału wynoszącego 2080/10000 części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 1790/214, 318/214, 352/214, 641/214 położonych na karcie mapy 8 w obrębie Ruda o łącznej powierzchni 7407 m2 oraz takiego samego udziału, w stanowiących odrębne nieruchomości, położonych przy ulicy Kędzierzyńskiej 1, 3, 5 budynkach mieszkalnych oraz trzech budynkach gospodarczych wraz z infrastrukturą techniczną, na rzecz Gminy Ruda Śląska

1 2 następna