Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2017 15:18 SP.0050.3.637.2016 637.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.01.2017 16:53 SP.0050.3.636.2016 636.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
05.01.2017 16:52 SP.0050.3.635.2016 635.2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041
05.01.2017 16:51 SP.0050.3.634.2016 634.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
05.01.2017 16:50 SP.0050.3.633.2016 633.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
05.01.2017 16:48 SP.0050.3.632.2016 632.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.01.2017 10:50 SP.0050.3.631.2016 631.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.01.2017 10:49 SP.0050.3.630.2016 630.2016 w sprawie zmian w planie budżetu miata na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
05.01.2017 10:48 SP.0050.3.629.2016 629.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.01.2017 10:47 SP.0050.3.628.2016 628.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
05.01.2017 10:46 SP.0050.3.627.2016 627.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
05.01.2017 10:45 SP.0050.3.626.2016 626.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
05.01.2017 10:44 SP.0050.3.625.2016 625.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
05.01.2017 10:43 SP.0050.3.624.2016 624.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
05.01.2017 10:42 SP.0050.3.623.2016 623.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
05.01.2017 10:38 SP.0050.3.622.2016 622.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
05.01.2017 10:21 SP.0050.3.621.2016 621.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
05.01.2017 10:20 SP.0050.3.620.2016 620.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.01.2017 10:19 SP.0050.3.619.2016 619.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.01.2017 10:18 SP.0050.3.618.2016 618.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
05.01.2017 10:17 SP.0050.3.617.2016 617.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.01.2017 10:14 SP.0050.3.616.2016 616.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.01.2017 10:12 SP.0050.3.615.2016 615.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.01.2017 10:11 SP.0050.3.614.2016 614.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.01.2017 10:09 SP.0050.3.613.2016 613.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
05.01.2017 10:07 SP.0050.3.612.2016 612.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
04.01.2017 15:45 SP.0050.3.611.2016 611.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
04.01.2017 15:44 SP.0050.3.610.2016 610.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
04.01.2017 15:43 SP.0050.3.609.2016 609.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
04.01.2017 15:39 SP.0050.3.608.2016 608.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat

1 2 3 4 5 6 następna