Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.07.2004 11:04 Zarządzenie nr 25/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2003 r.
07.07.2004 11:03 Zarządzenie nr 26/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (...)
07.07.2004 11:02 Zarządzenie nr 27/BF/03 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej na rok 2003
07.07.2004 11:01 Zarządzenie nr 28/BF/03 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej na rok 2003.
07.07.2004 11:00 Zarządzenie nr 29/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2003 r. dotyczacych zadań bieżących realizowanych przez powiat (...)
07.07.2004 10:53 Zarządzenie nr 30/BF/03 w sprawie ustalenia trybu podania do publicznej wiadomości kwot dokonanych umorzeń zaległości podatkowych na rzecz przedsiębiorców
07.07.2004 10:52 Zarządzenie nr 31/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (...)
07.07.2004 10:51 Zarządzenie nr 32/BF/03 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej na rok 2003
07.07.2004 10:50 Zarządzenie nr 33/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. w zakresie realizacji bieżących zadań włąsnych powiatu
07.07.2004 10:49 Zarządzenie nr 34/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 10:48 Zarządzenie nr 35/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (...)
07.07.2004 10:47 Zarządzenie nr 36/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. dotyczących inwestycji i zakupów inwestycyjnych
07.07.2004 10:46 Zarządzenie nr 37/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. w zakresie realizacji bieżących zadań własnych powiatu
07.07.2004 10:44 Zarządzenie nr 38/BF/03 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na III kwartał 2003 r.
07.07.2004 10:43 Zarządzenie nr 39/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 10:42 Zarządzenie nr 40/BF/03 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej na 2003 r.
07.07.2004 10:40 Zarządzenie nr 41/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 10:39 Zarządzenie nr 42/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 10:38 Zarządzenie nr 43/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 10:36 Zarządzenie nr 44/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (...)
07.07.2004 10:35 Zarządzenie nr 45/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.