Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.06.2017 12:18 SP.0050.2.212.2017 212.2017
06.06.2017 12:15 SP.0050.2.211.2017 211.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznych szkół i publicznej placówki, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
06.06.2017 12:14 SP.0050.2.210.2017 210.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.127.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie podziałów i projektów podziałów nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej oraz wznowienia i wskazania granic nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej"
06.06.2017 12:13 SP.0050.2.209.2017 209.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.156.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę specjalistycznych skanerów dokumentów A4"
06.06.2017 12:10 SP.0050.2.208.2017 208.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa ul. Nowy Świat oraz ul. Halembskiej w Rudzie Śląskiej - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego"
06.06.2017 12:08 SP.0050.2.207.2017 207.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie: 1. wycen nieruchomości dla potrzeb ustalenia renty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska; 2. wyceny nieruchomości zabudowanej ul. Hlonda"
06.06.2017 12:07 SP.0050.2.206.2017 206.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.111.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie projektu budowy inteligentnego parkingu przy ul. Markowej w Rudzie Śląskiej przy Miejskim Centrum Kultury"
06.06.2017 12:05 SP.0050.2.205.2017 205.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.81.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę parkingu przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ulicy Okopowej w Rudzie Śląskiej wraz z wykonaniem projektu"
06.06.2017 12:01 SP.0050.2.204.2017 204.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.72.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wymianę instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Joanny 13 w Rudzie Śląskiej"
06.06.2017 11:54 SP.0050.2.203.2017 203.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.568.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz Zarządzenie Nr SP.0050.2.28.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej" (...)
06.06.2017 11:53 SP.0050.2.202.2017 202.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.140.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Ks. Lexa 3 w Rudzie Śląskiej"
06.06.2017 11:50 SP.0050.2.201.2017 201.2017
06.06.2017 11:49 SP.0050.2.200.2017 200.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Obsługę prawną wybranych wydziałów Urzędu Miasta Ruda Śląska"
06.06.2017 11:10 SP.0050.2.199.2017 199.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "wymiana nawierzchni boisk sportowych oraz piłkochwytów na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 oraz ZSO nr 3 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"
06.06.2017 11:07 SP.0050.2.198.2017 198.2017 w sprawie określenia opłat za usługi zwiazane z pochówkiem oraz za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych miasta Ruda Śląska
06.06.2017 11:06 SP.0050.2.197.2017 197.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
06.06.2017 11:05 SP.0050.2.196.2017 196.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
06.06.2017 11:04 SP.0050.2.195.2017 195.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d
06.06.2017 11:03 SP.0050.2.194.2017 194.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51 b
06.06.2017 11:01 SP.0050.2.193.2017 193.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
06.06.2017 11:00 SP.0050.2.192.2017 192.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
06.06.2017 10:59 SP.0050.2.191.2017 191.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
06.06.2017 10:58 SP.0050.2.190.2017 190.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
06.06.2017 10:56 SP.0050.2.189.2017 189.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
06.06.2017 10:53 SP.0050.2.188.2017 188.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
06.06.2017 10:51 SP.0050.2.187.2017 187.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach użyteczności publicznej w Rudzie Śląskiej"
06.06.2017 10:49 SP.0050.2.186.2017 186.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
02.06.2017 09:12 SP.0050.2.185.2017 185.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Stacja Biblioteka - modernizacja i renowacja zabytkowego dworca kolejowego przy ulicy Dworcowej 33 w Rudzie Śląskiej - Chebziu"
02.06.2017 09:10 SP.0050.2.184.2017 184.2017 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.155.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Obsługa prawna Rady Miasta Ruda Śląska"
02.06.2017 09:08 SP.0050.2.183.2017 183.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zdania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

1 2 3 4 5 6 następna