Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.05.2017 09:05 SP.0050.3.139.2017 139.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków między paragrafami
23.05.2017 09:04 SP.0050.3.138.2017 138.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.05.2017 09:02 SP.0050.3.137.2017 137.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
17.05.2017 15:11 SP.0050.3.136.2017 136.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
17.05.2017 15:09 SP.0050.3.135.2017 135.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
17.05.2017 15:08 SP.0050.3.134.2017 134.2017 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
17.05.2017 15:07 SP.0050.3.133.2017 133.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
17.05.2017 15:05 SP.0050.3.132.2017 132.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017r.
17.05.2017 15:04 SP.0050.3.131.2017 131.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 otyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
17.05.2017 15:03 SP.0050.3.130.2017 130.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 otyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
17.05.2017 14:59 SP.0050.3.129.2017 129.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 otyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami
09.05.2017 14:10 SP.0050.3.128.2017 128.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
09.05.2017 14:09 SP.0050.3.127.2017 127.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
09.05.2017 14:08 SP.0050.3.126.2017 126.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
09.05.2017 14:07 SP.0050.3.125.2017 125.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
09.05.2017 14:06 SP.0050.3.124.2017 124.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. otyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
09.05.2017 14:05 SP.0050.3.123.2017 123.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 otyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
09.05.2017 14:04 SP.0050.3.122.2017 122.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 otyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
09.05.2017 14:03 SP.0050.3.121.2017 121.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 otyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
09.05.2017 14:02 SP.0050.3.120.2017 120.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 otyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
09.05.2017 14:01 SP.0050.3.119.2017 119.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
09.05.2017 14:00 SP.0050.3.118.2017 118.2017 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
09.05.2017 13:58 SP.0050.3.117.2017 117.2017 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
09.05.2017 13:55 SP.0050.3.116.2017 116.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
02.05.2017 15:22 SP.0050.3.115.2017 115.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
02.05.2017 15:21 SP.0050.3.114.2017 114.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień między paragrafami
02.05.2017 15:20 SP.0050.3.113.2017 113.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
02.05.2017 15:19 SP.0050.3.112.2017 112.2017 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.51.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.04.2017 r. w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
02.05.2017 15:18 SP.0050.3.111.2017 111.2017 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.50.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.04.2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
20.04.2017 16:13 SP.0050.3.110.2017 110.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat

1 2 3 4 5 następna