Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.10.2017 12:58 SP.0050.3.349.2017 349.2017 w sprawie założenia lokaty z środków na rachunku postawowym 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) na okres od 02.10.2017 r. do 26.10.2017 r. w Getin Noble Bank S.A.
12.10.2017 12:57 SP.0050.3.348.2017 348.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.10.2017 12:56 SP.0050.3.347.2017 347.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
12.10.2017 12:55 SP.0050.3.346.2017 346.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.10.2017 12:53 SP.0050.3.345.2017 345.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.10.2017 12:52 SP.0050.3.344.2017 344.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
12.10.2017 12:51 SP.0050.3.343.2017 343.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.10.2017 12:50 SP.0050.3.342.2017 342.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.10.2017 12:49 SP.0050.3.341.2017 341.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.10.2017 12:47 SP.0050.3.340.2017 340.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.10.2017 12:46 SP.0050.3.339.2017 339.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.10.2017 12:45 SP.0050.3.338.2017 338.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
12.10.2017 12:44 SP.0050.3.337.2017 337.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
12.10.2017 12:43 SP.0050.3.336.2017 336.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
12.10.2017 12:42 SP.0050.3.335.2017 335.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
12.10.2017 12:37 SP.0050.3.334.2017 334.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
12.10.2017 12:33 SP.0050.3.333.2017 333.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.10.2017 12:32 SP.0050.3.332.2017 332.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
12.10.2017 12:23 SP.0050.3.331.2017 331.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
12.10.2017 12:22 SP.0050.3.330.2017 330.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.10.2017 12:21 SP.0050.3.329.2017 329.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.10.2017 12:20 SP.0050.3.328.2017 328.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
12.10.2017 12:19 SP.0050.3.327.2017 327.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
12.10.2017 12:18 SP.0050.3.326.2017 326.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
12.10.2017 12:17 SP.0050.3.325.2017 325.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.10.2017 12:16 SP.0050.3.324.2017 324.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
03.10.2017 11:08 SP.0050.3.323.2017 323.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
03.10.2017 11:07 SP.0050.3.322.2017 322.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
03.10.2017 11:06 SP.0050.3.321.2017 321.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
03.10.2017 11:05 SP.0050.3.320.2017 320.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom

1 2 3 4 5 6 następna