Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.08.2017 11:21 SP.0050.3.259.2017 259.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.08.2017 11:19 SP.0050.3.258.2017 258.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.08.2017 10:57 SP.0050.3.257.2017 257.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.08.2017 10:56 SP.0050.3.256.2017 256.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.08.2017 10:54 SP.0050.3.255.2017 255.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
04.08.2017 10:52 SP.0050.3.254.2017 254.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r.
04.08.2017 10:51 SP.0050.3.253.2017 253.2017
04.08.2017 10:49 SP.0050.3.252.2017 252.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
04.08.2017 10:47 SP.0050.3.251.2017 251.2017 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
04.08.2017 10:45 SP.0050.3.250.2017 250.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.08.2017 10:43 SP.0050.3.249.2017 249.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami inwestycyjnymi
04.08.2017 10:40 SP.0050.3.248.2017 248.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
04.08.2017 10:28 SP.0050.3.247.2017 247.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
04.08.2017 10:27 SP.0050.3.246.2017 246.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.08.2017 10:24 SP.0050.3.245.2017 245.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
04.08.2017 10:23 SP.0050.3.244.2017 244.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.08.2017 10:20 SP.0050.3.243.2017 243.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami
04.08.2017 10:18 SP.0050.3.242.2017 242.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
04.08.2017 10:16 SP.0050.3.241.2017 241.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu obywatelskiego
04.08.2017 10:14 SP.0050.3.240.2017 240.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.08.2017 10:12 SP.0050.3.239.2017 239.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.08.2017 10:10 SP.0050.3.238.2017 238.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.08.2017 10:08 SP.0050.3.237.2017 237.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
04.08.2017 10:06 SP.0050.3.236.2017 236.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
21.07.2017 14:57 SP.0050.3.235.2017 235.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.07.2017 14:56 SP.0050.3.234.2017 234.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
21.07.2017 14:55 SP.0050.3.233.2017 233.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.07.2017 14:54 SP.0050.3.232.2017 232.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.07.2017 14:53 SP.0050.3.231.2017 231.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.07.2017 14:52 SP.0050.3.230.2017 230.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej

1 2 3 4 5 6 następna