Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.06.2017 14:20 SP.0050.3.204.2017 204.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
28.06.2017 14:19 SP.0050.3.203.2017 203.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
28.06.2017 14:17 SP.0050.3.202.2017 202.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
28.06.2017 14:15 SP.0050.3.201.2017 201.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
28.06.2017 14:14 SP.0050.3.200.2017 200.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.06.2017 14:13 SP.0050.3.199.2017 199.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.06.2017 14:12 SP.0050.3.198.2017 198.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.06.2017 14:11 SP.0050.3.197.2017 197.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
28.06.2017 14:10 SP.0050.3.196.2017 196.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.06.2017 14:08 SP.0050.3.195.2017 195.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.06.2017 14:07 SP.0050.3.194.2017 194.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.06.2017 14:05 SP.0050.3.193.2017 193.2017 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.97.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
28.06.2017 14:04 SP.0050.3.192.2017 192.2017 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.98.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2017 r. w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
21.06.2017 13:31 SP.0050.3.191.2017 191.2017
21.06.2017 13:30 SP.0050.3.190.2017 190.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.06.2017 13:29 SP.0050.3.189.2017 189.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.06.2017 13:28 SP.0050.3.188.2017 188.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.06.2017 13:27 SP.0050.3.187.2017 187.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.06.2017 13:26 SP.0050.3.186.2017 186.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.06.2017 13:25 SP.0050.3.185.2017 185.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.06.2017 13:22 SP.0050.3.184.2017 184.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
21.06.2017 13:21 SP.0050.3.183.2017 183.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.06.2017 13:19 SP.0050.3.182.2017 182.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.06.2017 13:18 SP.0050.3.181.2017 181.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.06.2017 13:11 SP.0050.3.180.2017 180.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydaktów z rezerwy budżetowej
21.06.2017 13:10 SP.0050.3.179.2017 179.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
21.06.2017 13:09 SP.0050.3.178.2017 178.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.06.2017 13:08 SP.0050.3.177.2017 177.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.06.2017 13:06 SP.0050.3.176.2017 176.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami
21.06.2017 13:05 SP.0050.3.175.2017 175.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami

1 2 3 4 5 6 następna