Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.09.2017 13:40 SP.0050.1.53.2017 53.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej Pani Jolancie Szcześniak
11.09.2017 13:39 SP.0050.1.52.2017 52.2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 14 w Rudzie Śląskiej Pani Irenie Kasperek
11.09.2017 13:38 SP.0050.1.51.2017 51.2017 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Rudzie Śląskiej Pani Joannie Nowak
11.09.2017 13:36 SP.0050.1.50.2017 50.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) UM Ruda Śląska
11.09.2017 13:34 SP.0050.1.49.2017 49.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Zamówień Publicznych (AP) UM Ruda Śląska
11.09.2017 13:33 SP.0050.1.48.2017 48.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji (AI) UM Ruda Śląska
11.09.2017 13:32 SP.0050.1.47.2017 47.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Budżetu Miasta (FB) UM Ruda Śląska
11.09.2017 13:31 SP.0050.1.46.2017 46.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowo-Księgowym (FK) UM Ruda Śląska
11.09.2017 13:30 SP.0050.1.45.2017 45.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Oświaty (EO) UM Ruda Śląska
11.09.2017 13:29 SP.0050.1.44.2017 44.2017 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w UM Ruda Śląska na stanowiskach radców prawnych
11.09.2017 13:23 SP.0050.1.43.2017 43.2017 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.1.79.2015 PM z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska
11.09.2017 13:20 SP.0050.1.42.2017 42.2017 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska
17.08.2017 17:00 SP.0050.1.41.2017 41.2017 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.1.34.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia Redaktorów kart usług dla Miasta Ruda Śląska umieszczonych na platformie PeUP-SEKAP
01.08.2017 13:26 SP.0050.1.40.2017 40.2017 w sprawie wdrożenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
01.08.2017 13:22 SP.0050.1.39.2017 39.2017 w sprawie powołania Zespołu Projektowego do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku
01.08.2017 12:38 SP.0050.1.38.2017 38.2017 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.37.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji (AI) Urzędu Miasta Ruda Śląska
14.07.2017 07:46 SP.0050.1.37.2017 37.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji (AI) Urzędu Miasta Ruda Śląska
14.07.2017 07:45 SP.0050.1.36.2017 36.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Budżetu Miasta (FB) Urzędu Miasta Ruda Śląska
29.06.2017 15:58 SP.0050.1.35.2017 35.2017 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
21.06.2017 11:49 SP.0050.1.34.2017 34.2017 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.62.2014 z dnia 18 lipca 2014 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska z poźn. zm.
09.06.2017 11:28 SP.0050.1.33.2017 33.2017 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.27.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2018 rok
06.06.2017 09:27 SP.0050.1.32.2017 32.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Wydziale Inwestycji (AI) Urzędu Miasta Ruda Śląska
06.06.2017 09:26 SP.0050.1.31.2017 31.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK) Urzędu Miasta Ruda Śląska
06.06.2017 09:24 SP.0050.1.30.2017 30.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich (SO) Urzędu Miasta Ruda Śląska
06.06.2017 09:19 SP.0050.1.29.2017 29.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
02.06.2017 08:15 SP.0050.1.28.2017 28.2017 w sprawie powołania Koordynatora Projektu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030 i opracowania Koncepcji rozwoju smart city dla miasta Ruda Śląska oraz Zespołów Projektowych
23.05.2017 08:53 SP.0050.1.27.2017 27.2017 w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2018 rok
23.05.2017 08:51 SP.0050.1.26.2017 26.2017 w sprawie powołania Zespołu Koordynującego opracowanie i realizację Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2022
23.05.2017 08:49 SP.0050.1.25.2017 25.2017 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
23.05.2017 08:43 SP.0050.1.24.2017 24.2017 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzelania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska

1 2 następna