Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.07.2017 07:46 SP.0050.1.37.2017 37.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji (AI) Urzędu Miasta Ruda Śląska
14.07.2017 07:45 SP.0050.1.36.2017 36.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Budżetu Miasta (FB) Urzędu Miasta Ruda Śląska
29.06.2017 15:58 SP.0050.1.35.2017 35.2017 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
21.06.2017 11:49 SP.0050.1.34.2017 34.2017 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.62.2014 z dnia 18 lipca 2014 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska z poźn. zm.
09.06.2017 11:28 SP.0050.1.33.2017 33.2017 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.27.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2018 rok
06.06.2017 09:27 SP.0050.1.32.2017 32.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Wydziale Inwestycji (AI) Urzędu Miasta Ruda Śląska
06.06.2017 09:26 SP.0050.1.31.2017 31.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK) Urzędu Miasta Ruda Śląska
06.06.2017 09:24 SP.0050.1.30.2017 30.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich (SO) Urzędu Miasta Ruda Śląska
06.06.2017 09:19 SP.0050.1.29.2017 29.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
02.06.2017 08:15 SP.0050.1.28.2017 28.2017 w sprawie powołania Koordynatora Projektu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030 i opracowania Koncepcji rozwoju smart city dla miasta Ruda Śląska oraz Zespołów Projektowych
23.05.2017 08:53 SP.0050.1.27.2017 27.2017 w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2018 rok
23.05.2017 08:51 SP.0050.1.26.2017 26.2017 w sprawie powołania Zespołu Koordynującego opracowanie i realizację Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2022
23.05.2017 08:49 SP.0050.1.25.2017 25.2017 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
23.05.2017 08:43 SP.0050.1.24.2017 24.2017 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzelania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
02.05.2017 14:45 SP.0050.1.23.2017 23.2017 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
02.05.2017 14:40 SP.0050.1.22.2017 22.2017 w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej
02.05.2017 14:19 SP.0050.1.21.2017 21.2017 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
02.05.2017 14:18 SP.0050.1.20.2017 20.2017 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr PC.ORG.0151-196/09 z 15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
02.05.2017 14:17 SP.0050.1.19.2017 19.2017 w sprawie zasad obiegu i kontroli sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia i rozdysponowywania środków publicznych oraz sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska i podległych miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska
02.05.2017 14:15 SP.0050.1.18.2017 18.2017 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Zamówień Publicznych przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
12.04.2017 15:43 SP.0050.1.17.2017 17.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Oświaty (EO) Urzędu Miasta Ruda Śląska
12.04.2017 15:42 SP.0050.1.16.2017 16.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
12.04.2017 15:41 SP.0050.1.15.2017 15.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP) Urzędu Miasta Ruda Śląska
23.03.2017 08:40 SP.0050.1.14.2017 14.2017 w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania, z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do wycieczki do Pragi dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
23.03.2017 08:37 SP.0050.1.13.2017 13.2017 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
03.03.2017 13:17 SP.0050.1.12.2017 12.2017 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska dodatkowych dni wolnych od pracy, w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r.
28.02.2017 12:30 SP.0050.1.11.2017 11.2017 w sprawie wyznaczenia koordynatora lokalnego projektu pn. "Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami", będącego jednocześnie przedstawicielem Miasta Ruda Śląska w Radzie Partnerwstwa oraz powołania Zespołów zadaniowych ds. współpracy z ekspertami Związku Miast Polskich w opracowaniu i wdrożeniu przyjęych rozwiązań
06.02.2017 14:02 SP.0050.1.10.2017 10.2017 w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska na rok 2017
02.02.2017 17:25 SP.0050.1.9.2017 9.2017 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Administracyjnego przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
02.02.2017 17:22 SP.0050.1.8.2017 8.2017 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji zlikwidowanego Referatu Egzekucji Administracyjnej w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych, którego następcą prawnym jest Wydział Egzekucji Administracyjnej, przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska

1 2 następna