Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.04.2018 15:27 SP.0050.1.021.2018 021.2018 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przeprowadzania wewnętrznej kontroli instytucjonalnej"
12.04.2018 15:26 SP.0050.1.020.2018 020.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
12.04.2018 15:25 SP.0050.1.019.2018 019.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU) Urzędu Miasta Ruda Śląska
12.04.2018 15:22 SP.0050.1.018.2018 018.2018 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.1.63.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej, wspomagającej ralizację polityki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska z późn. zm.
12.04.2018 15:19 SP.0050.1.017.2018 017.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.1.57.2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
15.03.2018 11:25 SP.0050.1.016.2018 016.2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
15.03.2018 11:24 SP.0050.1.015.2018 015.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (KG) Urzędu Miasta Ruda Śląska
15.03.2018 11:21 SP.0050.1.014.2018 014.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU) Urzędu Miasta Ruda Śląska
01.03.2018 17:01 SP.0050.1.013.2018 013.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.1.109.2015 z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta Ruda Śląska przez określone jednostki i podmioty
01.03.2018 16:55 SP.0050.1.012.2018 012.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.1.57.2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
01.03.2018 16:51 SP.0050.1.011.2018 011.2018 w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania, z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do wycieczki do Sandomierza dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
16.02.2018 13:27 SP.0050.1.010.2018 010.2018 w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska na rok 2018
16.02.2018 13:25 SP.0050.1.009.2018 009.2018 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
07.02.2018 10:24 SP.0050.1.008.2018 008.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ) Urzędu Miasta Ruda Śląska
07.02.2018 10:23 SP.0050.1.007.2018 007.2018 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Spraw Obywatelskich przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
07.02.2018 10:22 SP.0050.1.006.2018 006.2018 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Biura Geodety Miasta przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
07.02.2018 10:04 SP.0050.1.005.2018 005.2018 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości
07.02.2018 10:02 SP.0050.1.004.2018 004.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ) Urzędu Miasta Ruda Śląska
07.02.2018 10:01 SP.0050.1.003.2018 003.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze Prawnym (PP) Urzędu Miasta Ruda Śląska
07.02.2018 09:55 SP.0050.1.002.2018 002.2018 w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw inwestycji "przemysłu czasu wolnego" na nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy 1 Maja - trasa N-S
07.02.2018 09:50 SP.0050.1.001.2018 001.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.1.109.2015 z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta Ruda Śląska przez określone jednostki i podmioty