Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.08.2018 14:41 SP.0050.1.054.2018 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta nr SP.0050.1.50.2018 z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
01.08.2018 09:23 SP.0050.1.053.2018 w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania do wycieczek dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska, przyznawanego w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
31.07.2018 12:15 SP.0050.1.052.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 7 wolnych stanowisk pracy w Straży Miejskiej (KS) Urzędu Miasta Ruda Śląska
31.07.2018 12:14 SP.0050.1.051.2018 w sprawie powołania Zespołu ds. wykupu nieruchomości dla budowy IV etapu trasy N-S - odcinka od ulicy Kokota (bez węzła) do Autostrady A4 (bez węzła)
31.07.2018 12:12 SP.0050.1.050.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
31.07.2018 12:11 SP.0050.1.049.2018 w sprawie wyznaczenia zastępcy Inspektora Ochrony Danych oraz powołania Zespołu ds. ochrony danych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
31.07.2018 12:05 SP.0050.1.048.2018 w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród rocznych dla kierowników samorządowych instytucji kultury
31.07.2018 12:03 SP.0050.1.047.2018 w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród rocznych dla kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska
31.07.2018 11:42 SP.0050.1.046.2018 zmieniające zarządzenie Preyzdenta Miasta nr SP.0050.1.44.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia składu komisji rektrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
27.07.2018 13:17 SP.0050.1.045.2018 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.1.5.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rachunkowości
27.07.2018 13:15 SP.0050.1.044.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
27.07.2018 13:12 SP.0050.1.043.2018 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
11.07.2018 10:14 SP.0050.1.042.2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
11.07.2018 10:11 SP.0050.1.041.2018 w sprawie zasad przyznawania dodatków specjalnych i nagród dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska na podstawie powołania
11.07.2018 10:08 SP.0050.1.040.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.1.2.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw inwestycji "przemysłu czasu wolnego" na nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy 1. Maja - trasa N-S
21.06.2018 12:07 SP.0050.1.039.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Kancelarii Prezydenta Miasta (SPP) Urzędu Miasta Ruda Śląska
21.06.2018 11:13 SP.0050.1.038.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ) Urzędu Miasta Ruda Śląska
21.06.2018 11:11 SP.0050.1.037.2018 w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji prowadzenia gospodarki kasowej oraz zabezpieczenia wartości pieniężnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
21.06.2018 10:51 SP.0050.1.036.2018 w sprawie zasad opracowania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjecia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej","Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta Ruda Śląska oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska oraz Wieloletniej Prognozy....
18.06.2018 10:45 SP.0050.1.035.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
18.06.2018 10:43 SP.0050.1.034.2018 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Ruda Śląska ds. Smart City
05.06.2018 12:32 SP.0050.1.033.2018 w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.1.81.2015 z 21 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego
05.06.2018 12:31 SP.0050.1.032.2018 w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SOR.PM.0151-199/06 z 15 maja 2006 r. w sprawie powołania "Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy" w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
05.06.2018 12:29 SP.0050.1.031.2018 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.73.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa informacji obowiązujących w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
05.06.2018 12:28 SP.0050.1.030.2018 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych oraz Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
05.06.2018 12:26 SP.0050.1.029.2018 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Dróg i Mostów przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
05.06.2018 11:15 SP.0050.1.028.2018 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.23.2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór inwestora do zagospodarowania nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. 1. Maja
05.06.2018 11:12 SP.0050.1.027.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
05.06.2018 10:06 SP.0050.1.026.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (KR) Urzędu Miasta Ruda Śląska
05.06.2018 10:04 SP.0050.1.025.2018 w sprawie ustalenia kowty bazowej dofinansowania, z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do imprezy rekreacyjno - sportowej pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz Straży Miejskiej, odbywającej się w dniach 10.05.2018 r. - 13.05.2018 r. w Brennej
14.05.2018 10:16 SP.0050.1.024.2018 024.2018 w sprawie ustalenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem kapitałowym miasta Ruda Śląska
14.05.2018 10:10 SP.0050.1.023.2018 023.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór inwestora do zagospodarowania nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja
10.05.2018 17:02 SP.0050.1.022.2018 022.2018 w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2019 rok
12.04.2018 15:27 SP.0050.1.021.2018 021.2018 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przeprowadzania wewnętrznej kontroli instytucjonalnej"
12.04.2018 15:26 SP.0050.1.020.2018 020.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
12.04.2018 15:25 SP.0050.1.019.2018 019.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU) Urzędu Miasta Ruda Śląska
12.04.2018 15:22 SP.0050.1.018.2018 018.2018 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.1.63.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej, wspomagającej ralizację polityki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska z późn. zm.
12.04.2018 15:19 SP.0050.1.017.2018 017.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.1.57.2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
15.03.2018 11:25 SP.0050.1.016.2018 016.2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
15.03.2018 11:24 SP.0050.1.015.2018 015.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (KG) Urzędu Miasta Ruda Śląska
15.03.2018 11:21 SP.0050.1.014.2018 014.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU) Urzędu Miasta Ruda Śląska
01.03.2018 17:01 SP.0050.1.013.2018 013.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.1.109.2015 z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta Ruda Śląska przez określone jednostki i podmioty
01.03.2018 16:55 SP.0050.1.012.2018 012.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.1.57.2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
01.03.2018 16:51 SP.0050.1.011.2018 011.2018 w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania, z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do wycieczki do Sandomierza dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
16.02.2018 13:27 SP.0050.1.010.2018 010.2018 w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska na rok 2018
16.02.2018 13:25 SP.0050.1.009.2018 009.2018 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
07.02.2018 10:24 SP.0050.1.008.2018 008.2018 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ) Urzędu Miasta Ruda Śląska
07.02.2018 10:23 SP.0050.1.007.2018 007.2018 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Spraw Obywatelskich przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
07.02.2018 10:22 SP.0050.1.006.2018 006.2018 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Biura Geodety Miasta przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
07.02.2018 10:04 SP.0050.1.005.2018 005.2018 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

1 2 następna