Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.06.2018 11:26 SP.0050.3.194.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 rok dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
18.06.2018 11:24 SP.0050.3.193.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 rok dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
18.06.2018 11:21 SP.0050.3.192.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
18.06.2018 11:17 SP.0050.3.191.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
18.06.2018 11:15 SP.0050.3.190.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
18.06.2018 11:08 SP.0050.3.189.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 rok dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
18.06.2018 11:06 SP.0050.3.188.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
18.06.2018 11:04 SP.0050.3.187.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
18.06.2018 11:03 SP.0050.3.186.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
18.06.2018 11:00 SP.0050.3.185.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
18.06.2018 10:57 SP.0050.3.184.2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
18.06.2018 10:56 SP.0050.3.183.2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
18.06.2018 10:55 SP.0050.3.182.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
18.06.2018 10:52 SP.0050.3.181.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
18.06.2018 10:50 SP.0050.3.180.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
18.06.2018 10:48 SP.0050.3.179.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.06.2018 14:21 SP.0050.3.178.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
05.06.2018 14:19 SP.0050.3.177.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.06.2018 14:18 SP.0050.3.176.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.06.2018 14:17 SP.0050.3.175.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami
05.06.2018 14:15 SP.0050.3.174.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.06.2018 14:13 SP.0050.3.173.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.06.2018 14:11 SP.0050.3.172.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
05.06.2018 13:57 SP.0050.3.171.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.06.2018 13:54 SP.0050.3.170.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.06.2018 13:52 SP.0050.3.169.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.06.2018 13:50 SP.0050.3.168.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.06.2018 13:39 SP.0050.3.167.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.06.2018 13:33 SP.0050.3.166.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.06.2018 13:32 SP.0050.3.165.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.06.2018 13:22 SP.0050.3.164.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.06.2018 13:20 SP.0050.3.163.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.06.2018 13:19 SP.0050.3.162.2018 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.78.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24.05.2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
05.06.2018 13:07 SP.0050.3.161.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.06.2018 13:04 SP.0050.3.160.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.06.2018 13:02 SP.0050.3.159.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
05.06.2018 13:01 SP.0050.3.158.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.06.2018 13:00 SP.0050.3.157.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.06.2018 12:58 SP.0050.3.156.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.06.2018 12:57 SP.0050.3.155.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.06.2018 12:55 SP.0050.3.154.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.06.2018 12:53 SP.0050.3.153.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
05.06.2018 12:51 SP.0050.3.152.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.3.133.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27.04.2018 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
05.06.2018 12:50 SP.0050.3.151.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
05.06.2018 12:49 SP.0050.3.150.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.06.2018 12:48 SP.0050.3.149.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
05.06.2018 12:47 SP.0050.3.148.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.06.2018 12:45 SP.0050.3.147.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.06.2018 12:44 SP.0050.3.146.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.06.2018 12:42 SP.0050.3.145.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami

1 2 3 4 następna