Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.04.2018 08:56 SP.0050.3.101.2018 101.2018 w sprawach zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
13.04.2018 08:55 SP.0050.3.100.2018 100.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
13.04.2018 08:54 SP.0050.3.099.2018 099.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.04.2018 08:53 SP.0050.3.098.2018 098.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
13.04.2018 08:52 SP.0050.3.097.2018 097.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
13.04.2018 08:51 SP.0050.3.096.2018 096.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
13.04.2018 08:49 SP.0050.3.095.2018 095.2018 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2017 rok, sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia miasta Ruda Śląska za 2017 rok
12.04.2018 17:57 SP.0050.3.094.2018 094.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
12.04.2018 17:56 SP.0050.3.093.2018 093.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.04.2018 17:55 SP.0050.3.092.2018 092.2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
12.04.2018 17:54 SP.0050.3.091.2018 091.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.04.2018 17:53 SP.0050.3.090.2018 090.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.04.2018 17:52 SP.0050.3.089.2018 089.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.04.2018 17:51 SP.0050.3.088.2018 088.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami
12.04.2018 17:50 SP.0050.3.087.2018 087.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
12.04.2018 17:40 SP.0050.3.086.2018 086.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
12.04.2018 17:39 SP.0050.3.085.2018 085.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.04.2018 17:38 SP.0050.3.084.2018 084.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.04.2018 17:37 SP.0050.3.083.2018 083.2018 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
12.04.2018 17:36 SP.0050.3.082.2018 082.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
12.04.2018 17:35 SP.0050.3.081.2018 081.2018 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
12.04.2018 17:34 SP.0050.3.080.2018 080.2018 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
12.04.2018 17:33 SP.0050.3.079.2018 079.2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
12.04.2018 17:12 SP.0050.3.078.2018 078.2018 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.47.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
12.04.2018 17:11 SP.0050.3.077.2018 077.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.04.2018 17:10 SP.0050.3.076.2018 076.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.04.2018 17:09 SP.0050.3.075.2018 075.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.04.2018 17:08 SP.0050.3.074.2018 074.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
12.04.2018 16:37 SP.0050.3.073.2018 073.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.04.2018 16:36 SP.0050.3.072.2018 072.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.04.2018 16:15 SP.0050.3.071.2018 071.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
15.03.2018 16:34 SP.0050.3.070.2018 070.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
15.03.2018 16:33 SP.0050.3.069.2018 069.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
15.03.2018 16:32 SP.0050.3.068.2018 068.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
15.03.2018 16:31 SP.0050.3.067.2018 067.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
15.03.2018 16:30 SP.0050.3.066.2018 066.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
15.03.2018 16:18 SP.0050.3.065.2018 065.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
15.03.2018 16:17 SP.0050.3.064.2018 064.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
15.03.2018 16:16 SP.0050.3.063.2018 063.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
15.03.2018 16:15 SP.0050.3.062.2018 062.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
15.03.2018 16:14 SP.0050.3.061.2018 061.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
15.03.2018 16:13 SP.0050.3.060.2018 060.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
15.03.2018 16:12 SP.0050.3.059.2018 059.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
15.03.2018 16:11 SP.0050.3.058.2018 058.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
15.03.2018 16:10 SP.0050.3.057.2018 057.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
15.03.2018 16:09 SP.0050.3.056.2018 056.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
15.03.2018 16:08 SP.0050.3.055.2018 055.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
15.03.2018 16:07 SP.0050.3.054.2018 054.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
15.03.2018 16:06 SP.0050.3.053.2018 053.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
15.03.2018 16:05 SP.0050.3.052.2018 052.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami

1 2 3 następna