Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.08.2018 09:54 SP.0050.3.288.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
17.08.2018 09:50 SP.0050.287.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami
17.08.2018 09:46 SP.0050.3.286.2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
17.08.2018 09:43 SP.0050.3.285.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
17.08.2018 09:40 SP.0050.3.284.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
17.08.2018 09:37 SP.0050.3.283.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
17.08.2018 09:33 SP.0050.3.282.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
17.08.2018 09:29 SP.0050.3.281.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
17.08.2018 09:24 SP.0050.3.280.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.08.2018 13:35 SP.0050.3.279.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.08.2018 13:34 SP.0050.3.278.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
01.08.2018 13:32 SP.0050.3.277.2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
01.08.2018 13:31 SP.0050.3.276.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
01.08.2018 13:29 SP.0050.3.275.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.08.2018 13:16 SP.0050.3.274.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
01.08.2018 13:15 SP.0050.3.273.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.08.2018 13:14 SP.0050.3.272.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
01.08.2018 13:13 SP.0050.3.271.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.08.2018 13:12 SP.0050.3.270.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
01.08.2018 13:11 SP.0050.3.269.2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
01.08.2018 13:09 SP.0050.3.268.2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
01.08.2018 13:08 SP.0050.3.267.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
01.08.2018 13:06 SP.0050.3.266.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.08.2018 09:57 SP.0050.3.265.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.08.2018 09:56 SP.0050.3.264.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.08.2018 09:54 SP.0050.3.263.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rodziałami i paragrafami
01.08.2018 09:53 SP.0050.3.262.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.08.2018 09:51 SP.0050.3.261.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.08.2018 09:50 SP.0050.3.260.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.08.2018 09:47 SP.0050.3.259.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.08.2018 09:45 SP.0050.3.258.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w ramach zadań bieżących ralizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organiami administracji rządowej
01.08.2018 09:44 SP.0050.3.257.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
01.08.2018 09:42 SP.0050.3.256.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.08.2018 09:40 SP.0050.3.255.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
01.08.2018 09:39 SP.0050.3.254.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.08.2018 09:38 SP.0050.3.253.2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
01.08.2018 09:36 SP.0050.3.252.2018 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
01.08.2018 09:35 SP.0050.3.251.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
01.08.2018 09:34 SP.0050.3.250.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
01.08.2018 09:32 SP.0050.3.249.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.08.2018 09:31 SP.0050.3.248.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.08.2018 09:29 SP.0050.3.247.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.08.2018 09:28 SP.0050.3.246.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
01.08.2018 09:26 SP.0050.3.245.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
01.08.2018 09:25 SP.0050.3.244.2018 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
13.07.2018 09:59 SP.0050.3.243.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.07.2018 09:58 SP.0050.3.242.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.07.2018 09:54 SP.0050.3.241.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
13.07.2018 09:52 SP.0050.3.240.2018 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleoconych gminie ustawami
13.07.2018 09:51 SP.0050.3.239.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

1 2 3 4 5 6 następna