Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.02.2018 13:25 SP.0050.3.038.2018 038.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.02.2018 13:24 SP.0050.3.037.2018 037.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
16.02.2018 13:23 SP.0050.3.036.2018 036.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
16.02.2018 13:22 SP.0050.3.035.2018 035.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
16.02.2018 13:21 SP.0050.3.034.2018 034.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 rok dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
16.02.2018 13:20 SP.0050.3.033.2018 033.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 rok dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.02.2018 13:19 SP.0050.3.032.2018 032.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
16.02.2018 13:18 SP.0050.3.031.2018 031.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
16.02.2018 13:17 SP.0050.3.030.2018 030.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 rok dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.02.2018 13:16 SP.0050.3.029.2018 029.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 rok dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.02.2018 13:15 SP.0050.3.028.2018 028.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 rok dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.02.2018 13:14 SP.0050.3.027.2018 027.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 rok dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.02.2018 13:13 SP.0050.3.026.2018 026.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 rok dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.02.2018 13:12 SP.0050.3.025.2018 025.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 rok dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.02.2018 13:11 SP.0050.3.024.2018 024.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 rok dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.02.2018 10:50 SP.0050.3.023.2018 023.2018 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
07.02.2018 10:49 SP.0050.3.022.2018 022.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
07.02.2018 10:48 SP.0050.3.021.2018 021.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.02.2018 10:47 SP.0050.3.020.2018 020.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień między paragrafami
07.02.2018 10:46 SP.0050.3.019.2018 019.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.02.2018 10:45 SP.0050.3.018.2018 018.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień między paragrafami
07.02.2018 10:44 SP.0050.3.017.2018 017.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.02.2018 10:43 SP.0050.3.016.2018 016.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.02.2018 10:42 SP.0050.3.015.2018 015.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.02.2018 10:41 SP.0050.3.014.2018 014.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.02.2018 10:40 SP.0050.3.013.2018 013.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień między paragrafami
07.02.2018 10:39 SP.0050.3.012.2018 012.2018 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.6.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.01.2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
07.02.2018 10:38 SP.0050.3.011.2018 011.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
07.02.2018 10:36 SP.0050.3.010.2018 010.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
07.02.2018 10:35 SP.0050.3.009.2018 009.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
07.02.2018 10:34 SP.0050.3.008.2018 008.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
07.02.2018 10:33 SP.0050.3.007.2018 007.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.02.2018 10:32 SP.0050.3.006.2018 006.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
07.02.2018 10:31 SP.0050.3.005.2018 005.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.02.2018 10:30 SP.0050.3.004.2018 004.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
07.02.2018 10:29 SP.0050.3.003.2018 003.2018 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.2.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 08.01.2018 r. w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
07.02.2018 10:28 SP.0050.3.002.2018 002.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.02.2018 10:26 SP.0050.3.001.2018 001.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat