Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.04.2018 12:55 SP.0050.2.129.2018 129.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa węzła przesiadkowego oraz przebudowa przystanków zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportowych na terenie Miasta Ruda Śląska - Budowa parkingu przy ul. Przedtorze"
13.04.2018 12:54 SP.0050.2.128.2018 128.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa i montaż 15 instalacji solarnych w ramach programu "Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska"
13.04.2018 12:53 SP.0050.2.127.2018 127.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Rozbudowa ulicy Mazurskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej - roboty budowlane"
13.04.2018 12:51 SP.0050.2.126.2018 126.2018 w sprawie najmu części powierzchni antresoli w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska z przeznaczeniem na prowadzenie pośrednictwa ubezpieczeniowego
13.04.2018 12:48 SP.0050.2.125.2018 125.2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej
13.04.2018 12:47 SP.0050.2.124.2018 124.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śląskiej"
13.04.2018 12:46 SP.0050.2.123.2018 123.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja placu zabaw na terenie MP-42 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Brzozowej 2"
13.04.2018 12:45 SP.0050.2.122.2018 122.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Gęsiej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
13.04.2018 12:43 SP.0050.2.121.2018 121.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Gęsiej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
13.04.2018 12:41 SP.0050.2.120.2018 120.2018 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora publicznych szkół, publicznych przedszkoli oraz publicznej placówki oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
13.04.2018 12:39 SP.0050.2.119.2018 119.2018 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.86.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów samochodowych, przyczep, motocykli i motorowerów (zwyczajnych, tymczasowych, indywidualnych, badawczych i zabytkowych) oraz kasacja zużytych tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Ruda
13.04.2018 12:38 SP.0050.2.118.2018 118.2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
13.04.2018 12:37 SP.0050.2.117.2018 117.2018 w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej pn."Wakacje ze zdrowiem"
13.04.2018 12:36 SP.0050.2.116.2018 116.2018 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Ruda Śląska
13.04.2018 12:34 SP.0050.2.115.2018 115.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"Wykonanie podziałów, projektów podziałów nieruchomości, wznowień granic nieruchomości oraz stabilizacji punktów granicznych dla nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej"
13.04.2018 12:32 SP.0050.2.114.2018 114.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji na terenie miasta Ruda Śląska - 2 zadania"
13.04.2018 12:30 SP.0050.2.113.2018 113.2018 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ulicy Ks. Jana Szymały nr 5A, 5B w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
13.04.2018 12:29 SP.0050.2.112.2018 112.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Joachima Lelewela z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
13.04.2018 12:28 SP.0050.2.111.2018 111.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Joachima Lelewela z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
13.04.2018 10:16 SP.0050.2.110.2018 110.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Joachima Lelewela z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
13.04.2018 10:15 SP.0050.2.109.2018 109.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Joachima Lelewela z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
13.04.2018 10:14 SP.0050.2.108.2018 108.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Joachima Lelewela z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
13.04.2018 10:13 SP.0050.2.107.2018 107.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Wspólnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
13.04.2018 10:12 SP.0050.2.106.2018 106.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Wspólnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
13.04.2018 10:11 SP.0050.2.105.2018 105.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Wspólnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
13.04.2018 10:06 SP.0050.2.104.2018 104.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Wspólnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
13.04.2018 10:05 SP.0050.2.103.2018 103.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Wspólnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
13.04.2018 09:35 SP.0050.2.102.2018 102.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup samochodu w wersji furgon/kombi przystosowanego do przewozu osób wraz z oznakowaniem i specjalistycznym wyposażeniem w sprzęt łączności oraz instalację monitoringu wizyjnego"
13.04.2018 09:33 SP.0050.2.101.2018 101.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług doradczych w zakresie opracowania elementów dokumentacji przetargowej dla projektu "Podniesienie jakości i rozwoju treści cyfrowych w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska"
13.04.2018 09:32 SP.0050.2.100.2018 100.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: "budowę platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 33 w Rudzie Śląskiej wraz z wykonaniem projektu"
13.04.2018 09:29 SP.0050.2.099.2018 099.2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
13.04.2018 09:27 SP.0050.2.098.2018 098.2018 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: 1."Mam Alternatywę. Programy profilaktyczne z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych", (...)
13.04.2018 09:26 SP.0050.2.097.2018 097.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych
13.04.2018 09:25 SP.0050.2.096.2018 096.2018 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Piłsudskiego 43
13.04.2018 09:24 SP.0050.2.095.2018 095.2018 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku "Święta Elżbieta" w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Wolności 30
13.04.2018 09:23 SP.0050.2.094.2018 094.2018 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Puszkina 7
13.04.2018 09:14 SP.0050.2.093.2018 093.2018 w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej
13.04.2018 09:06 SP.0050.2.092.2018 092.2018 w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej
13.04.2018 09:05 SP.0050.2.091.2018 091.2018 w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej
13.04.2018 09:03 SP.0050.2.090.2018 090.2018 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3
13.04.2018 09:00 SP.0050.2.089.2018 089.2018 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku dla Niepełnosprawnych "Najświętsze Serce Jezusa" prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Kłodnickiej 103
13.04.2018 08:59 SP.0050.2.088.2018 088.2018 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego - Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
15.03.2018 12:17 SP.0050.2.087.2018 087.2018 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
15.03.2018 12:16 SP.0050.2.086.2018 086.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów samochodowych, przyczep, motocykli i motorowerów (zwyczajnych, tymczasowych, indywidualnych, badawczych i zabytkowych) oraz kasacja zużytych tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Ruda Śląska"
15.03.2018 12:15 SP.0050.2.085.2018 085.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup sprzętu komputerowego oraz dysków SSD"
15.03.2018 12:14 SP.0050.2.084.2018 084.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania "Przebudowa ulicy Piastowskiej w Rudzie Śląskiej"
15.03.2018 12:13 SP.0050.2.083.2018 083.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa parkingów na terenie miasta Ruda Śląska - roboty budowlane (2 zadania)"
15.03.2018 12:11 SP.0050.2.082.2018 082.2018 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.74.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 23.02.2018 r. w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego na: "przebudowę ulicy Piastowskiej w Rudzie Śląskiej - roboty budowlane"
15.03.2018 12:10 SP.0050.2.081.2018 081.2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Rudzie Śląskiej Pani Katarzynie Romejko
15.03.2018 12:09 SP.0050.2.080.2018 080.2018 w sprawie wyrażenia woli nabycia do gminnego zasobu nieruchomości udziału 1/2 części nieruchomości składającej się z działek nr 8.1-3119/305 i 8.1-3121/305 dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr

1 2 3 następna