Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.08.2018 09:05 SP.0050.2.318.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.294.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
17.08.2018 09:01 SP.0050.2.317.2018 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 170 039 S ulicy Mokrej kategorii drogi gminnej z równoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
17.08.2018 08:55 SP.0050.2.316.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie wznowień i wskazań granic nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicach: Wireckiej, Chmielnej, ks. Ludwika Tunkla i Kochłowickiej"
17.08.2018 08:50 SP.0050.2.315.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ruda Śląska"
17.08.2018 08:44 SP.0050.2.314.2018 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 13 w postaci prawa własności nieruchomości położnej przy ulicy Gęsiej w Rudzie Śląskiej
17.08.2018 08:37 SP.0050.2.313.2018 w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ruda Śląska"
17.08.2018 08:33 SP.0050.2.312.2018 w sprawie: trybu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Miasta Ruda Śląska
17.08.2018 08:27 SP.0050.2.311.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym piecu chlebowym tzw. piekaroku w Rudzie Śląskiej - Ruda"
17.08.2018 08:16 SP.0050.2.310.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania: 1. Rozbudowa ulicy Siewnej w Rudzie Śląskiej; 2. Rozbudowa ulicy Pawła (dojazd do posesji przy nr 17) w Rudzie Śląskiej"
16.08.2018 15:01 SP.0050.2.309.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.2.38.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej na lata 2017-2019
16.08.2018 14:55 SP.0050.2.308.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób
01.08.2018 09:21 SP.0050.2.307.2018 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego (aportu), do Spółki pod firmą Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach prawa własności nieruchomości gruntowej
01.08.2018 09:17 SP.0050.2.306.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Sport i rekreacjia w Parku Dworskim w Nowym Bytomiu"
01.08.2018 09:15 SP.0050.2.305.2018 w sprawie sprzedazy w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulicy Do Dworca z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
01.08.2018 09:13 SP.0050.2.304.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanych nieruchomości gruntowych połozonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy ks. Stanisława Bisty z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
01.08.2018 09:12 SP.0050.2.303.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanych nieruchomości gruntowych połozonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy ks. Stanisława Bisty z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
01.08.2018 09:10 SP.0050.2.302.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanych nieruchomości gruntowych połozonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy ks. Stanisława Bisty z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
01.08.2018 09:09 SP.0050.2.301.2018 w sprawie ustalenia jednolitego wzoru umowy o świadczenie usług w żłobkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
01.08.2018 09:04 SP.0050.2.300.2018 w sprawie najmu części powierzchni korytarza w budynku Straży Miejskiej, należącego do Urzędu Miasta Ruda Śląska z przeznaczeniem na zainstalowanie automatu samosprzedajacego napoje różnego rodzaju, słodycze, przekąski oraz zupy instant
01.08.2018 08:58 SP.0050.2.299.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska - Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulic 1 Maja - Tołstoja do zjazdu do budynku nr 376 przy ul. 1 Maja - roboty budowlane"
31.07.2018 13:48 SP.0050.2.298.2018 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska od Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w zamian za zaległości finansowe z tytułu opłaty planistycznej oraz podatku od nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako geodezyjne działki numer: 1061/496, 1063/496 i 769/496
31.07.2018 13:46 SP.0050.2.297.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa i instalacja urządzeń i wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej - dostawa i instalacja wyposażenia pracowni dla branży handlowej"
31.07.2018 13:14 SP.0050.2.296.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie roli Inżyniera dla projektu polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla zadania pn. "Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów"...
31.07.2018 13:05 SP.0050.2.295.2018 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 196 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Katowickiej Otylii
31.07.2018 13:04 SP.0050.2.294.2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
31.07.2018 12:59 SP.0050.2.293.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 45 w Rudzie Śląskiej Pani Soni Sobocie
31.07.2018 12:57 SP.0050.2.292.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 42 w Rudzie Śląskiej Pani Ewelinie Krysztoforskiej
31.07.2018 12:56 SP.0050.2.291.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 39 im. Bajkolandii w Rudzie Śląskiej Pani Aleksandrze Demara-Mańce
31.07.2018 12:54 SP.0050.2.290.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 18 w Rudzie Śląskiej Pani Bożenie Gil
31.07.2018 12:44 SP.0050.2.289.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 im. Karola Miarki w Rudzie Śląskiej Panu Markowi Kasprzykowi
31.07.2018 12:43 SP.0050.2.288.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej Pani Annie Sekcie
31.07.2018 12:40 SP.0050.2.287.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15 z Klasami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej Panu Piotrowi Prenclowi
31.07.2018 12:39 SP.0050.2.286.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej Panu Janowi Lomani
31.07.2018 12:35 SP.0050.2.285.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej Pani Lidii Sładkowskiej
31.07.2018 12:33 SP.0050.2.284.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Panu Pawłowi Cieplińskiemu
31.07.2018 12:30 SP.0050.2.283.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 17 w Rudzie Śląskiej Pani Joannie Wiencek
31.07.2018 12:29 SP.0050.2.282.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Rudzie Śląskiej Pani Katarzynie Romejko
31.07.2018 12:26 SP.0050.2.281.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Misia Uszatka w Rudzie Śląskiej Pani Barbarze Jersz
31.07.2018 12:23 SP.0050.2.280.2018 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej przez oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska położonej przy ul. Solnej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
31.07.2018 12:19 SP.0050.2.279.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wyzwolenia z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jedorodzinnego
13.07.2018 10:54 SP.0050.2.278.2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej Pani Iwonie Luszczak
13.07.2018 10:48 SP.0050.2.277.2018 w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej z zajmowanego stanowiska
13.07.2018 10:43 SP.0050.2.276.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług doradczych w zakresie opracowania elementó dokumentacji przetargowej dla projektu "Podniesienie jakości i rozwój treści cefrowych oraz usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska"
13.07.2018 10:42 SP.0050.2.275.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji na terenie Miasta Ruda Śląska" - 2 zadania
13.07.2018 10:40 SP.0050.2.274.2018 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Ślaskiej - Chebziu przy ulicy Droga do Lipin z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
13.07.2018 10:38 SP.0050.2.273.2018 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.360.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29.07.2016 r. w sprawie określenia zasad spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Ruda Śląska w formie świadczenia zastępczego z późn. zm.
13.07.2018 10:36 SP.0050.2.272.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej
13.07.2018 10:31 SP.0050.2.271.2018 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej przez oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska przy ul. Rycerskiej 17 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
12.07.2018 17:01 SP.0050.2.270.2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
11.07.2018 15:38 SP.0050.2.269.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup i dostawa do Urzędu Miasta Ruda Śląska komputerowych materiałów eksplotacyjnych"

1 2 3 4 5 6 następna