Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.07.2004 11:28 Zarządzenie nr 46/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ...
07.07.2004 11:27 Zarządzenie nr 47/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 11:26 Zarządzenie nr 48/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. w zakresie realizacji bieżących zadań własnych powiatu
07.07.2004 11:25 Zarządzenie nr 49/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. ...
07.07.2004 11:24 Zarządzenie nr 49A/BF/03 w sprawie wniesienia kwoty 46.000 zł w związku z podwyższeniem wartości udziałów w spółce gminnej - 'Śląskie Media' Sp. z o.o.
07.07.2004 11:23 Zarządzenie nr 50/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. w zakresie realizacji bieżących zadań własnych powiatu
07.07.2004 11:13 Zarządzenie nr 51/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. w zakresie realizacji bieżących zadań własnych powiatu
07.07.2004 11:12 Zarządzenie nr 52/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 11:11 Zarządzenie nr 53/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 11:09 Zarządzenie nr 54/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 11:08 Zarządzenie nr 55/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. dotyczących zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień ...
07.07.2004 11:07 Zarządzenie nr 56/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 11:06 Zarządzenie nr 57/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.