Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.07.2004 11:53 Zarządzenie nr 58/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 11:52 Zarządzenie nr 59/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 11:51 Zarządzenie nr 60/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 11:49 Zarządzenie nr 61/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ...
07.07.2004 11:49 Zarządzenie nr 62/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 11:47 Zarządzenie nr 63/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 11:33 Zarządzenie nr 64/BF/03 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej na rok 2003
07.07.2004 11:32 Zarządzenie nr 65/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 11:30 Zarządzenie nr 66/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.