Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.07.2004 12:24 Zarządzenie nr 68/BF/03 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej na rok 2003
07.07.2004 12:24 Zarządzenie nr 69/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ...
07.07.2004 12:22 Zarządzenie nr 70/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ...
07.07.2004 12:22 Zarządzenie nr 71/BF/03 w sprawie [do uzupełnienia]
07.07.2004 12:21 Zarządzenie nr 72/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 12:20 Zarządzenie nr 73/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 12:20 Zarządzenie nr 74/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powi
07.07.2004 12:19 Zarządzenie nr 75/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 12:18 Zarządzenie nr 76/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ...
07.07.2004 12:17 Zarządzenie nr 77/BF/03 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej na rok 2003
07.07.2004 12:16 Zarządzenie nr 78/BF/03 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej na rok 2003
07.07.2004 12:12 Zarządzenie nr 79/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ...
07.07.2004 12:11 Zarządzenie nr 80/BF/03 w sprawie założeń do projektu budżetu miasta na rok 2004
07.07.2004 12:11 Zarządzenie nr 81/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 12:10 Zarządzenie nr 82/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 12:09 Zarządzenie nr 83/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 12:08 Zarządzenie nr 84/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 12:08 Zarządzenie nr 85/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 12:07 Zarządzenie nr 86/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 12:06 Zarządzenie nr 87/BF/03 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na IV kwartał 2003 roku
07.07.2004 12:05 Zarządzenie nr 88/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ...
07.07.2004 12:04 Zarządzenie nr 89/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 12:03 Zarządzenie nr 90/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powi
07.07.2004 12:02 Zarządzenie nr 91/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powi
07.07.2004 12:01 Zarządzenie nr 92/BF/03 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej