Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.07.2004 12:44 Zarządzenie nr 93/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powi
07.07.2004 12:43 Zarządzenie nr 94/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 12:42 Zarządzenie nr 95/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 12:41 Zarządzenie nr 96/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 12:41 Zarządzenie nr 97/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2003 r.
07.07.2004 12:40 Zarządzenie nr 98/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 12:39 Zarządzenie nr 99/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 12:38 Zarządzenie nr 100/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2003 r.
07.07.2004 12:37 Zarządzenie nr 101/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. w zakresie zadań bieżących (...)
07.07.2004 12:36 Zarządzenie nr 102/BF/03 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej na rok 2003
07.07.2004 12:36 Zarządzenie nr 103/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 12:35 Zarządzenie nr 104/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 12:34 Zarządzenie nr 105/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 12:33 Zarządzenie nr 106/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 12:32 Zarządzenie nr 107/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. w zakresie zadań rządowych (...)
07.07.2004 12:31 Zarządzenie nr 108/BF/03 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej.
07.07.2004 12:29 Zarządzenie nr 109/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 12:28 Zarządzenie 110/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 12:26 Zarządzenie 111/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (...)