Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.07.2004 13:46 Zarządzenie nr 112/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2003 r.
07.07.2004 13:45 Zarządzenie 113/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2003 r.
07.07.2004 13:43 Zarządzenie 114/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (...)
07.07.2004 13:42 Zarządzenie 115/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (...)
07.07.2004 13:41 Zarządzenie 116/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. w zakresie realizacji bieżących zadań własnych powiatu
07.07.2004 13:40 Zarządzenie 117/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. w zakresie realizacji bieżących zadań własnych powiatu
07.07.2004 13:39 Zarządzenie 118/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (...)
07.07.2004 13:38 Zarządzenie 119/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (...)
07.07.2004 13:35 Zarządzenie 120/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (...)
07.07.2004 13:34 Zarządzenie 121/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. (...)
07.07.2004 13:33 Zarządzenie 122/BF/03 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej na rok 2003
07.07.2004 13:32 Zarządzenie 122/BF/03 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej na rok 2003
07.07.2004 13:32 Zarządzenie 123/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 13:31 Zarządzenie 124/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
07.07.2004 13:30 Zarządzenie 125/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
07.07.2004 13:29 Zarządzenie 126/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 13:27 Zarządzenie 127/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 13:26 Zarządzenie 128/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 13:24 Zarządzenie 129/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 13:23 Zarządzenie 130/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 13:22 Zarządzenie 131/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 13:20 Zarządzenie 132/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 13:19 Zarządzenie 133/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (...)
07.07.2004 13:18 Zarządzenie 134/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (...)
07.07.2004 13:01 Zarządzenie 135/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 12:59 Zarządzenie 136/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (...)
07.07.2004 12:58 Zarządzenie 137/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (...)
07.07.2004 12:57 Zarządzenie 138/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (...)
07.07.2004 12:56 Zarządzenie 139/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 12:55 Zarządzenie 140/BF/03 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej na rok 2003

1 2 następna