Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.07.2004 11:03 Zarządzenie nr 0151-09/BF/04 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
12.07.2004 11:02 Zarządzenie nr 0151-10/BF/04 w sprawie lokaty środków w wysokości 10.000.000 zł na okres jednego miesiąca
12.07.2004 11:01 Zarządzenie nr 0151-11/BF/04 w sprawie lokaty środków w wysokości 5.000.000 zł na okres jednego miesiąca
12.07.2004 11:00 0151-12/BF/04 - Zarządzenie nr 0151-12/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
12.07.2004 10:59 Zarządzenie nr 0151-13/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
12.07.2004 10:58 Zarządzenie nr 0151-14/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
12.07.2004 10:57 Zarządzenie nr 0151-15/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
12.07.2004 10:57 Zarządzenie nr 0151-17/BF/04 w sprawie lokaty środków w wysokości 2.000.000 zł na okres jednego miesiąca
12.07.2004 10:55 Zarządzenie nr 0151-18/BF/04 w sprawie lokaty środków w wysokości 3.000.000 zł na okres trzydziestu dwóch dni
12.07.2004 10:54 Zarządzenie nr 0151-19/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
12.07.2004 10:53 Zarządzenie nr 0151-20/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
12.07.2004 10:52 Zarządzenie nr 0151-21/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu admini
12.07.2004 10:51 Zarządzenie nr 0151-22/BF/04 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej na rok 2004
12.07.2004 10:49 Zarządzenie nr 0151-23/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.