Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.07.2004 16:39 Zarządzenie nr 0151-44/BF/04 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
26.07.2004 16:26 Zarządzenie nr 0151-43/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
26.07.2004 16:12 Zarządzenie nr 0151-42/BF/04 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej na rok 2004
26.07.2004 16:07 Zarządzenie nr 0151-41/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
26.07.2004 16:03 Zarządzenie nr 0151-40/BF/04 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
23.07.2004 16:03 Zarządzenie nr 0151-39/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu (...)
23.07.2004 15:58 Zarządzenie nr 0151-38/BF/04 w sprawie lokaty środków w wysokości 3.025.000 zł (słownie- trzymilionydwadzieściapiećtysięcyzłotych) na okres jednego miesiąca
23.07.2004 15:56 Zarządzenie nr 0151-37/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
20.07.2004 10:10 Zarządzenie nr 0151-36/BF/04 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadali bieżących z zakresu administracji rządowej (...)
20.07.2004 10:08 Zarządzenie nr 0151-35/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
20.07.2004 10:01 Zarządzenie nr 0151-34/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
20.07.2004 09:54 Zarządzenie nr 0151-33/BF/04 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (...)
20.07.2004 09:49 Zarządzenie nr 0151-32/BF/04 w sprawie lokaty środków w wysokości 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów) na okres jednego miesiąca
20.07.2004 09:18 Zarządzenie nr 0151-31/BF/04 w sprawie zmiany uchwały 419/XXII/2004 Rady Miejskiej z dnia 25.03.2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2004
19.07.2004 17:10 Zarządzenie nr 0151-30/BF/04 w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 rok
19.07.2004 16:40 Zarządzenie nr 0151-29/BF/04 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących oraz Inwestycji i zakupów inwestycyjnych (...)
19.07.2004 16:33 Zarządzenie nr 0151-28/BF/04 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej na rok 2004
19.07.2004 16:14 Zarządzenie nr 0151-27/BF/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
19.07.2004 15:58 Zarządzenie nr 0151-26/BF/04w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
12.07.2004 11:07 Zarządzenie nr 0151-24/BF/04 w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie bankowej obsługi budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska oraz wyboru komisji przetargowej.
12.07.2004 11:06 Zarządzenie nr 0151-25/BF/04 w sprawie lokaty środków w wysokości 13.000.000 zł (słownie: trzynaściemilionów) na okres dwóch tygodni