Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2005 12:03 WOR.KSM.BF.0151-247/04 Zarządzenie w sprawie lokat wolnych środków z rachunku 72 105012141000001001197019 w wysokości 20.000.000,00 zł (słownie:dwadzieścia milionów) na okres 15 dni (01.12.2004 - 15.12.2004).
04.01.2005 11:50 WOR.KSM.BF.0151-246/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między pragafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
03.01.2005 15:52 WOR.KSM.BF.0151-245/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
03.01.2005 15:28 WOR.KSM.BF.0151-244/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
03.01.2005 14:26 WOR.KSM.BF.0151-243/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prwach powiatu.
03.01.2005 12:19 WOR.KSM.BF.0151-242/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
03.01.2005 11:54 WOR.KSM.BF.0151-241/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
03.01.2005 11:39 WOR.KSM.BF.0151-240/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
03.01.2005 11:27 WOR.KSM.BF.0151-239 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
03.01.2005 11:08 WOR.KSM.BF.0151-238/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
03.01.2005 10:37 WOR.KSM.BF.0151-237/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
03.01.2005 10:23 WOR.KSM.BF.0151-236/04 Zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr 627/XXXIII/2004 r. Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.11.2004 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 20
03.01.2005 10:04 WOR.KSM.BF.0151-235/04 Zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr 620/XXXIII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.11.2004 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach
03.01.2005 09:34 WOR.KSM.BF.0151-234/04 Zarządenie w sprawie wykonania Uchwały Nr 619/XXXIII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.11.2004 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r
03.01.2005 09:18 WOR.KSM.BF.0151-233/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
31.12.2004 10:28 WOR.KSM.BF.0151-232/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowe.
31.12.2004 10:09 WOR.KSM.BF.0151-231/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat.
31.12.2004 09:50 WOR.KSM.BF.0151-230/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
31.12.2004 09:39 WOR.KSM.BF.0151-229/04 Zarządenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawch powiatu na 2004 r. w zakresie realizacji bieżących zadań własnych powiatu.
31.12.2004 09:26 WOR.KSM.BF.0151-228/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
31.12.2004 09:03 WOR.KSM.BF.0151-227/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
30.12.2004 16:57 WOR.KSM.BF.0151-226/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
30.12.2004 16:08 WOR.KSM.BF.0151-225/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
30.12.2004 15:42 WOR.KSM.BF.0151-224/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
30.12.2004 15:34 WOR.KSM.BF.0151-223/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących inwestycji i zakupów inwestycyjntch z zakresu administracji rządowej.
29.12.2004 15:50 WOR.KSM.BF.0151-222/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
29.12.2004 15:40 WOR.KSM.BF.0151-221/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
29.12.2004 15:27 WOR.KSM.BF.0151-220/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawaami.
29.12.2004 15:05 WOR.KSM.BF.0151-219 Zarządzenie w sprwie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach budżetu na 2004 r.
29.12.2004 14:27 WOR.KSM.BF.0151-218/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.

1 2 3 następna