Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.10.2012 15:56 662/XXXVI/2005 Uchwała nr 662/XXXVI/2005 w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Rudzie Śląskiej.
21.02.2005 15:21 703/XXXVI/2005 Uchwała nr 703/XXXVI/2005 w sprawie przyjęcia rezolucji przeciwko obniżeniu subwencji oświatowej.
21.02.2005 15:18 702/XXXVI/2005 Uchwała nr 702/XXXVI/2005 w sprawie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych w budżecie miasta Ruda Śląska na rok 2005 na rzecz wkładu własnego do projektu pod nazwą "Utworzenie Górno
21.02.2005 15:14 701/XXXVI/2005 Uchwała nr 701/XXXVI/2005 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w postaci poręczenia pożyczki na realizację poszczególnych etapów projektu pn. "Utworzenie Górnośląskiego Inkubatora .
21.02.2005 15:10 700/XXXVI/2005 Uchwała nr 700/XXXVI/2005 w sprawie skargi * na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Rudzie Śląskiej.
21.02.2005 15:08 699/XXXVI/2005 Uchwała nr 699/XXXVI/2005 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
21.02.2005 15:03 698/XXXVI/2005 Uchwała nr 698/XXXVI/2005 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2005.
21.02.2005 15:02 697/XXXVI/2005 Uchwała nr 697/XXXVI/2005 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2005.
21.02.2005 14:59 696/XXXVI/2005 Uchwala nr 696/XXXVI/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 634/XXXV/2004 Rady Miejskiej z dnia 23.12.2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2005.
21.02.2005 14:57 695/XXXVI/2005 Uchwała nr 695/XXXVI/2005 w sprawie określenia dróg gminnych w mieście Ruda Śląska
21.02.2005 14:55 694/XXXVI/2005 Uchwała nr 694/XXXVI/2005 w sprawie skargi * na brak odpowiedzi Prezydenta Miasta na ich pismo z dnia 13.08.2004 r. w sprawie wynajmowanego lokalu mieszkalnego w Rudzie Śląskiej.
21.02.2005 14:53 693/XXXVI/2005 Uchwała nr 693/XXXVI/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 613/XXXIII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.11.2004 r.
21.02.2005 14:51 692/XXXVI/2005 Uchwała nr 692/XXXVI/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 354/XXVIII/2000 Rady Miejskiej z dnia 26.06.2000r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o charakterze publicznym w mieście Rud
21.02.2005 14:47 691/XXXVI/2005 Uchwała nr 691/XXXVI/2005 w sprawie powołania radnego w skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
21.02.2005 14:46 690/XXXVI/2005 Uchwała nr 690/XXXVI/2005 w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
21.02.2005 14:44 689/XXXVI/2005 Uchwała nr 689/XXXVI/2005 w sprawie Statutu SP ZOZ pod nazwą "Szpital Miejski" w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.W.Lipa 2.
21.02.2005 14:42 688/XXXVI/2005 Uchwała nr 688/XXXVI/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego" w Bytomiu przy ul.Batorego 2,
21.02.2005 14:39 687/XXXVI/2005 Uchwała nr 687/XXXVI/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego" w Bytomiu przy ul.Batorego 2,
21.02.2005 14:37 686/XXXVI/2005 Uchwała nr 686/XXXVI/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego" w Bytomiu przy ul.Batorego 2,
21.02.2005 14:35 685/XXXVI/2005 Uchwała nr 685/XXXVI/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego" w Bytomiu przy ul.Batorego 2,
21.02.2005 14:33 684/XXXVI/2005 Uchwała nr 684/XXXVI/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego" w Bytomiu przy ul.Batorego 2,
21.02.2005 14:30 684/XXXVI/2005 Uchwała nr 683/XXXVI/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego" w Bytomiu przy ul.Batorego 2,
21.02.2005 14:28 682/XXXVI/2005 Uchwała nr 682/XXXVI/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego" w Bytomiu przy ul.Batorego 2,
21.02.2005 14:26 681/XXXVI/2005 Uchwała nr 681/XXXVI/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego" w Bytomiu przy ul.Batorego 2,
21.02.2005 14:24 680/XXXVI/2005 Uchwała nr 680/XXXVI/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego" w Bytomiu przy ul.Batorego 2,
21.02.2005 14:20 679/XXXVI/2005 Uchwała nr 679/XXXVI/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego" w Bytomiu przy ul.Batorego 2,
21.02.2005 14:17 678/XXXVI/2005 Uchwała nr 678/XXXVI/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego" w Bytomiu przy ul.Batorego 2,
21.02.2005 14:14 677/XXXVI/2005 Uchwała nr 677/XXXVI/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego" w Bytomiu przy ul.Batorego 2,
21.02.2005 14:12 676/XXXVI/2005 Uchwała nr 676/XXXVI/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego" w Bytomiu przy ul.Batorego 2,
21.02.2005 14:10 675/XXXVI/2005 Uchwała nr 675/XXXVI/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego" w Bytomiu przy ul.Batorego 2,

1 2 następna