Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.05.2005 15:22 191/X/2003 Uchwała nr 191/X/2003 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu maista na prawach powiatu na rok 2003
16.05.2005 15:20 192/X/2003 Uchwała nr 192/X/2003 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2003
16.05.2005 15:19 193/X/2003 Uchwała nr 193/X/2003 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
16.05.2005 15:17 194/X/2003 Uchwała nr 194/X/2003 w sprawie zmiany uchwały nr 277/XX/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.02.2000 r.
16.05.2005 15:16 195/X/2003 Uchwała nr 195/X/2003 w sprawie zmian w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska - Wirek
16.05.2005 15:14 196/X/2003 Uchwała nr 196/X/2003 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. SPZOZ Szpitala Miejskiego Nr 1 w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Głównej 11
16.05.2005 15:05 197/X/2003 Uchwała nr 197/X/2003 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 r. SPZOZ Szpitala Miejskiego Nr 2 w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
16.05.2005 15:03 198/X/2003 Uchwała nr 198/X/2003 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
16.05.2005 15:01 199/X/2003 Uchwała nr 199/X/2003 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. ks. Niedzieli 51
16.05.2005 14:58 200/X/2003 Uchwała nr 200/X/2003 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
16.05.2005 14:57 201/X/2003 Uchwała nr 201/X/2003 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
16.05.2005 14:55 202/X/2003 Uchwała nr 202/X/2003 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
16.05.2005 14:44 203/X/2003 Uchwała nr 203/X/2003 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
16.05.2005 14:43 204/X/2003 Uchwała nr 204/X/2003 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29
16.05.2005 14:40 205/X/2003 Uchwała nr 205/X/2003 w sprawie odwołania Rady Społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Osiedlowej 17
16.05.2005 14:38 206/X/2003 Uchwała nr 206/X/2003 w sprawie odwołania Rady Społecznej Poradni Medycyny Szkolnej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
16.05.2005 14:36 207/X/2003 Uchwała nr 207/X/2003 w sprawie odwołania Rady Społecznej Poradni Medycyny Pracy SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
16.05.2005 14:35 208/X/2003 Uchwała nr 208/X/2003 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
16.05.2005 14:33 209/X/2003 Uchwała nr 209/X/2003 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
16.05.2005 14:32 210/X/2003 Uchwała nr 210/X/2003 w sprawie odwołania Rady Społecznej Poradni Okulistycznej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
16.05.2005 13:58 211/X/2003 Uchwała nr 211/X/2003 w sprawie odwołania Rady Społecznej SPZOZ Szpitala Miejskiego Nr 1 w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Główna 11
16.05.2005 13:50 212/X/2003 Uchwała nr 212/X/2003 w sprawie odwołania Rady Społecznej SPZOZ Szpitala Miejskiego Nr 2 w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
16.05.2005 13:47 213/X/2003 Uchwała nr 213/X/2003 w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. ks. Niedzieli 51
16.05.2005 13:46 214/X/2003 Uchwała nr 214/X/2003 w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
16.05.2005 13:45 215/X/2003 Uchwała nr 215/X/2003 w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
16.05.2005 13:43 216/X/2003 Uchwała nr 216/X/2003 w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
16.05.2005 13:42 217/X/2003 Uchwała nr 217/X/2003 w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
16.05.2005 13:41 218/X/2003 Uchwała nr 218/X/2003 w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29
16.05.2005 13:38 219/X/2003 Uchwała nr 219/X/2003 w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Osiedlowej
11.05.2005 13:14 220/X/2003 Uchwała nr 220/X/2003 w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Poradni Medycyny Szkolnej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163

1 2 następna