Rejestr zmian w biuletynie

11.04.2017

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu 2017 kwiecień - Przystąpienie miasta Ruda Śląska do związku metropolitalnego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu 2017 kwiecień - Przystęąpienie miasta Ruda Śląska do związku metropolitalnego w menu przedmiotowym (nowa nazwa 2017 kwiecień - Przystąpienie miasta Ruda Śląska do związku metropolitalnego)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2017 kwiecień - Przystęąpienie miasta Ruda Śląska do związku metropolitalnego do katalogu Konsultacje z mieszkańcami w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Konsultacje z mieszkańcami Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rewitalizacja kwartału pomiędzy ulicami Hlonda, Czapli, K. Jadwigi, Huloka w Rudzie Śląskiej ... do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym

10.04.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Usunięcie płyt azbestowych z elewacji budynku basenu krytego (...) przy ul. Pokoju 13 do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu FK-3 Zwrot nadpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych w menu przedmiotowym (nowa nazwa 16.3 Zwrot nadpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych)
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu FK-2 Zwolnienie ustawowe z podatku od posiadania psa w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu FK-4 Zwrot opłaty skarbowej w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu FK-1 Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości w menu przedmiotowym (nowa nazwa 16.1 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzeniu stanu zaległości)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna